Slovenija

Vlada proti podražitvi elektrike

Ljubljana, 29. 12. 2003 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Vlada nasprotuje napovedanemu dvigu cen za uporabnike elektroenergetskih omrežij za leto 2004 in bo z uredbo zamrznila cene za pol leta.

Seja vlade
Seja vlade FOTO: Dare Čekeliš

Agencija za energijo naj bi v torkovem uradnem listu objavila nov pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij, po katerem bi dvig omrežnine v letu 2004 v primerjavi z letom 2003 za prenosno omrežje znašal 11,77 odstotka, za distribucijsko omrežje pa 13,87 odstotka. Določanje cen za tarifne odjemalce (gospodinjstva in mali obrtniki) in oblikovanje tarifnega sistema je sicer v pristojnosti vlade, agencija za energijo določa le tisti del te cene, ki je namenjen pokrivanju stroškov upravljanja, vzdrževanja in razvoja elektroenergetskih omrežij. Če bi obveljala omenjena podražitev omrežnine, bi se po izračunu agencije električna energija za tarifne odjemalce podražila za 6,3 odstotka. To pa seveda ni v skladu s sprejetim načrtom uravnavanja nadzorovanih cen za leti 2004 in 2005, v katerem je skupno povišanje cen, ki so pod različnimi oblikami nadzora, vlada omejila na ciljno inflacijo. Rast nadzorovanih cen v prihodnjem letu ne bi smela preseči 3,4 odstotka, v letu 2005 pa bo omejena na največ 2,6 odstotka.

"Vlada meni, da so predlagani odstotki dviga cen previsoki, nepotrebni in hkrati tudi nedopustni predvsem zaradi protiinflacijske politike," je na novinarski konferenci po zadnji letošnji redni seji vlade dejal njen predstavnik za odnose z javnostmi Gregor Krajc. Zato bo ministrski zbor na torkovi dopisni seji sprejel uredbo, s katero bo zamrznil cene za uporabo prenosnega in distribucijskega omrežja na dosedanji ravni za pol leta, v tem obdobju pa naj bi poiskali "ustrezno rešitev".

Vlada je na podlagi novega zakona o Družbi za avtoceste (DARS) v vlogi skupščine tega podjetja imenovala tudi štiri člane v sicer šestčlanski nadzorni svet DARS. Na predlog finančnega ministra bosta vlado med nadzorniki zastopala Helena Kamnar in Peter Tevž, na predlog prometnega ministrstva pa Zvonko Ivanušič in Tomaž Vidic.

Ministrski zbor je sprejel tudi sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah sveta za trajnostni razvoj. Namestnik direktorice službe vlade za regionalno politiko Igor Strmšnik je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da se je slednja z ustanovitvijo sveta zavezala, da bo o vseh razvojnih vprašanjih vodila dialog z zainteresiranimi partnerji. "Eno izmed področij delovanja naše službe je, da skuša vzpostaviti dialog ne samo znotraj resorjev v vladi, ampak tudi s socialnimi in regionalnimi partnerji ter civilno družbo," je poudaril Strmšnik. Da bi vlada v ta dialog povezala čim širši krog interesov, je ustanovila 39-članski svet za trajnostni razvoj. Člani, ki zastopajo različne interese, bodo po razlagi Strmšnika obravnavali gradiva, ki so povezana z razvojnimi vprašanji Slovenije.

Na predlog ministrstva za finance je vlada sprejela sklep o znižanju predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Ta se zaradi spremenjenih gospodarskih razmer v državi zniža s sedanjih 17 na 15,5 odstotka letno. Veljavno predpisano obrestno mero zamudnih obresti v nominalni višini 17 odstotkov letno določa zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, ki velja od 28. junija 2003. Zakon pooblašča vlado, da spremeni višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti, če se gospodarske razmere v državi spremenijo. V drugi polovici letošnjega leta je prišlo do pomembnega premika v višini obrestnih mer, pojasnjujejo na ministrstvu. Medtem ko so v prvih petih mesecih letos povprečne obrestne mere pri poslovnih bankah za kratkoročna posojila za tekoče poslovanje gospodarstvu, po podatkih Banke Slovenije, znašale med 11,8 odstotka (januar) in 11,1 odstotka (maj) nominalno, so od junija dalje še naprej padale, tako da so znašale med 10,8 odstotka (junij) in 10,1 odstotka (oktober in november).