Slovenija

Vlada sprejela zakon o proračunu

Ljubljana, 18. 10. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Vlada je na četrtkovi redni seji sprejela predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2002 in 2003 in ga poslala v obravnavo v DZ po hitrem postopku.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Helena Kamnar, se je vlada odločila za pripravo enega zakona za obe leti, saj je to najboljša rešitev, ki v nekaterih členih prinaša "izjemno pozitivne lastnosti pri izvrševanju proračuna." Omenjeni zakon bo urejal obseg zadolževanja države, poroštev države in obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu ter druge elemente, ki jih določa zakon o javnih financah. Uveljavitev zakona o izvrševanju državnega proračuna je neposredni pogoj za uveljavitev in izvrševanje proračuna. Vlada je predlog proračuna za prihodnji dve leti že predstavila poslancem DZ.

Ključne novosti predloga zakona, poleg te, da je pripravljen za prihodnji dve leti, so črtanje določbe, ki je omogočala vladi, da vključuje v proračun tekočega leta tudi prihodke od trošarin in od davka na dodano vrednost iz januarja prihodnjega leta. S tem je ukinjeno t.i. zamaknjeno proračunsko leto.

V predlogu zakona so na novo določeni proračunski skladi, in sicer je uveden sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, sklad za telekomunikacije, sklad za rudarstvo, vodni sklad in sklad za medije. Predlog zakona določa obseg zadolžitve države ter poroštva. Pri poroštvih je po besedah Kamnarjeve predvideno, da naj bi država v vsakem od prihodnjih dveh let izdala poroštva v višini največ 90 milijard tolarjev, dovoljen obseg zadolžitve javnega sektorja v letu 2002 je 150 milijard in v letu 2003 110 milijard tolarjev.

Cilj omenjenega predloga zakona je tako vzpostaviti takšne postopke in instrumente, ki omogočajo namensko, gospodarno in učinkovito izvrševanje proračuna ter s tem porabo proračunskih sredstev ter v končni posledici tudi uspešnejše delovanje države. Vlada želi z njim okrepiti programski pristop pri pripravi, sprejemanju in izvrševanju proračuna, izboljšati koordinacijo dela med neposrednimi uporabniki, kakovost proračunskega načrtovanja in programiranja ter doseči doslednost pri izvrševanju sprejetega proračuna.