Slovenija

Vojaška stanovanja tudi (ne)vojakom

Ljubljana, 14. 11. 1999 20.09 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Vlada je s spremembami in dopolnitvami uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami določila, da se lahko izjemoma, zlasti zaradi kadrovskih potreb, službena stanovanja dodeljujejo tudi drugim delavcem ministrstva za obrambo, ki niso pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oz. ne opravljajo vojaške službe ali službe, ki se v skladu z zakonom organizira po načelih, ki so predpisana za SV, vendar pa le višjim upravnim delavcem in le v primeru, če se jim službeno stanovanje ne more dodeliti po predpisih, ki veljajo za druge delavce državne uprave. Omenjene spremembe in dopolnitve uredbe, ki so bile objavljene v zadnji številki Uradnega lista, bodo začele veljati 27. novembra.

Minister za obrambo enkrat letno o dodelitvi teh stanovanj poroča vladi. Stanovanjska vprašanja delavcev in funkcionarjev ministrstva za obrambo, ki ne izpolnjujejo pogojev, se rešujejo v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje stanovanjskih vprašanj za delavce v državni upravi oz. funkcionarjev.

Minister za obrambo lahko določeno število stanovanj iz vojaškega stanovanjskega sklada dodeli Generalštabu SV oz. tistim organizacijskim enotam obrambnega ministrstva, ki ta stanovanja ne potrebujejo za opravljanje njihove redne dejavnosti. Ta stanovanja se lahko uporabljajo izključno za izvajanje redne dejavnosti organizacijske enote, ki so ji stanovanja dodeljena.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni