Predsedniške volitve 2022

Volilna pravila

Ljubljana, 20. 07. 2022 12.04 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Za volitve, ki bodo 23. oktobra 2022, se volilna kampanja v skladu z Zakonom o volitvah predsednika republike začne 30 dni prej. Volilna pravila pričnejo veljati na prvi dan predvolilne kampanje, torej v petek, 23. septembra 2022, veljajo pa do nedelje, 23. oktobra, do 19. ure, ko se zaprejo volišča po državi.

Izdajatelja medijev v skupini Pro Plus, POP TV, d. o. o., in Kanal A, d. o. o., bosta o političnih temah poročala z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristranskostjo. 

Mediji v skupini Pro Plus bodo pri poročanju o volilni kampanji sprejemali uredniške odločitve, ki bodo razumne ter sprejete s pazljivostjo in vso dolžno nepristranskostjo. Presojanje, kaj je novica, bo še vedno osnova za sprejemanje uredniških odločitev v informativnih programih, in to presojanje bo v času volilne kampanje potekalo znotraj okvirov demokratične in dostojne razprave. 

Načini, na katere bodo mediji v skupini Pro Plus zagotavljali nepristranskost do vseh kandidatov, so odvisni izključno od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Odločanje glede različnih ravni pokrivanja različnih kandidatov, ki dosegajo različne stopnje politične podpore volivcev, zahteva v prvi vrsti temeljito in nepristransko uredniško presojo, ne pa matematičnih formul. Vendar pa bodo uredništva in ustvarjalci vsebin prevzeli primarno odgovornost za to, da v lastnih prispevkih dosežejo potrebno nepristranskost, pri čemer bodo upoštevali tudi zahtevo, da je poleg dejanske nepristranskosti pomemben tudi videz, ki slednjo jasno izkazuje. 

Dokler se volišča ne zaprejo, mediji v skupini Pro Plus ne bomo objavljali nikakršnih javnomnenjskih raziskav v zvezi z volitvami.
Dokler se volišča ne zaprejo, mediji v skupini Pro Plus ne bomo objavljali nikakršnih javnomnenjskih raziskav v zvezi z volitvami. FOTO: Aljoša Kravanja

Vrstni red kandidatov

Vrstni red, po katerem kandidati v sklopih nastopijo v oddaji ali se jih predstavi v soočenjih, se določa na podlagi uredniške presoje. 

Udeležbo kandidatov v predvolilnih soočenjih, ki bodo potekala znotraj informativnega programa, določi uredništvo, vabljeni pa bodo tisti kandidati, ki jim javnomnenjske raziskave kažejo, da bi se lahko uvrstili v drugi krog.

Kandidatom, ki sicer nimajo oz. ne bodo imeli znatne javnomnenjske podpore oz. je le-ta manjša od možnosti, da bi se jim uspelo uvrstiti v drugi krog, je treba omogočiti, da se jih sorazmerno obravnava. Kako to doseči, bo stvar uredniške presoje uredništva posameznih medijev v skupini Pro Plus.

Spletni in družbeni mediji 

Smiselno enaka pravila bodo veljala tudi za uredniške vsebine na vseh spletnih straneh medijev v skupini Pro Plus. 

Napačne in zavajajoče informacije

Organiziranje kampanj na družbenih in digitalnih platformah je postalo eno poglavitnih bojišč pred volitvami, pri čemer je nevarnost napačnih in zavajajočih informacij, ki utegnejo igrati pomembno vlogo pri končnem izidu, znatna. 

Pomemben element poročanja medijev v skupini Pro Plus v času volilne kampanje je tudi obveščanje državljanov in volivcev o demokratičnih procesih in opozarjanje na morebitne lažne novice, kar bo volivcem omogočilo, da se odločajo na podlagi dokazanih dejstev, ki jim lahko zaupajo.

Uporaba družbenih medijev

Uredniki in novinarji medijev v skupini Pro Plus in sleherni posameznik, vpleten v ustvarjanje programskih vsebin, povezanih z volitvami, morajo paziti, da ne ogrozijo dejanske nepristranskosti in videza nepristranskosti oz. da medijev v skupini Pro Plus s svojim ravnanjem ne spravijo na slab glas – npr. z javnim izražanjem lastnega mnenja (ali s podpiranjem mnenj drugih) glede političnih zadev, bodisi na osebnih spletnih straneh ali na družbenih medijih, kot so npr. profili na Twitterju, FB ali TikToku.

Predstavitev javnomnenjskih raziskav

V času predvolilne kampanje bomo v okviru rednih mesečnih raziskav naročili in objavili dve javnomnenjski raziskavi Inštituta Mediana, in sicer na začetku kampanje ter v petek, 21. oktobra, tik pred začetkom volilnega molka.

Dan volitev

Preko medijev v skupini Pro Plus, uradnih kanalov na družbenih omrežjih in drugih spletnih strani skupine Pro Plus v času volilnega molka ne bo nobenega novinarskega pokrivanja katere koli od predvolilnih kampanj. Medijem v skupini Pro Plus tovrstnih poročanj ni treba umakniti iz arhivov ali onemogočiti dajanja na voljo javnosti, ne smemo pa jih znova objavljati. 

Dokler se volišča ne zaprejo, mediji v skupini Pro Plus ne bomo objavljali nikakršnih javnomnenjskih raziskav v zvezi z volitvami.

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni