24°C

Začenja se obnova ljubljanske severne obvoznice

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
AVTOR
Danijela Levpušček /
KOMENTARJI
146
Zaradi obnove bo poletje minilo v znamenju zapor. Prvo bodo postavili že v soboto – v obe smeri vožnje bosta zaprta prehitevalna pasova med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto. Delno zaporo lahko pričakujete tudi na kraku D krožišča Tomačevo, ki vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oz. Štajerski, sporočajo z Darsa. Vse voznike pozivajo, naj upoštevajo prometno signalizacijo ter vozijo varno in strpno.

Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jutri se bo s postavitvijo prve faze delovne zapore začela dvomesečna obnova severne ljubljanske obvoznice H3 med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto, voznike obvešča Družba za avtoceste RS (Dars). "Dela bodo potekala v času, ko je prometna obremenitev ljubljanske obvoznice najmanjša v vsem letu, obsegajo pa obnovo 1,3 kilometra cestišča na vsaki polovici hitre ceste ter vseh štirih navezovalnih krakov krožišča Tomačevo na H3. Na samem krožišču Tomačevo pa dela ne bodo potekala," so pojasnili. 

Potek obnove: 

 

  • – od 12. do 25. junija: zapora prehitevalnih pasov med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje,
  • – od 26. junija do 19. julija: zapora smernega vozišča severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski),
  • – od 20. julija do 12. avgusta: zapora smernega vozišča hitre ceste proti Jaršam (Štajerski),
  • – od 13. do 17. avgusta:  promet bo potekal po obeh polovicah hitre ceste, in sicer po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta,

 

  • – od 12. junija: delna zapora kraka D krožišča Tomačevo, ki iz krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam (Štajerski),
  • – od 26. junija do 7. julija: zapora kraka A, ki s hitre ceste iz smeri Jarš (Štajerske) vodi do krožišča Tomačevo,
  • – od 8. do 19. julija: zapora kraka B, ki iz krožišča Tomačevo vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Bežigradu (Primorski),
  • – od 20. julija do 12. avgusta: zapora kraka C, ki s severne ljubljanske obvoznice iz smeri Bežigrada (Primorske) vodi do krožišča Tomačevo,
  • – od 1. do 12. avgusta: popolna zapora kraka D.

Dela bodo potekala po fazah

V prvi fazi delovne zapore, predvidoma do 25. junija 2021, bosta med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova. Promet bo še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, in sicer po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. V drugi fazi delovne zapore, predvidoma od 26. junija do 19. julija 2021, pa bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski). Promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 km/h. 

Sledi tretja faza delovne zapore, predvidoma od 20. julija do 12. avgusta 2021, ko bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam (Štajerski), promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 km/h. V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma od 13. do 17. avgusta 2021, pa bo promet enako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo, sporočajo z Darsa. 

Jutri bo stekla obnova ljubljanske severne obvoznice, trajala bo dva meseca.
Jutri bo stekla obnova ljubljanske severne obvoznice, trajala bo dva meseca. FOTO: Damjan Žibert

Zapore navezovalnih krakov krožišča Tomačevo 

Od pričetka del bo zaradi izgradnje opornega zidu na mestu nove niše za cestninski nadzor delna zapora kraka D krožišča Tomačevo, ki iz krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam (Štajerski). Od predvidoma 26. junija do 7. julija 2021 bo zaprt krak A, ki s hitre ceste iz smeri Jarš (Štajerske) vodi do krožišča Tomačevo, medtem ko bo od predvidoma 8. do 19. julija 2021 zaprt krak B, ki iz krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Bežigradu (Primorski).

Ves čas trajanja tretje faze, predvidoma med 20. julijem in 12. avgustom 2021, bo zaprt krak C, ki s severne ljubljanske obvoznice iz smeri Bežigrada (Primorske) vodi na krožišče Tomačevo. Obvoz bo urejen čez priključek Ljubljana Bežigrad (Dunajska cesta) ter po servisni cesti čez krožišče Tomačevo in naprej proti Jaršam. Popolna zapora kraka D (s krožišča Tomačevo na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oz. Štajerski) pa bo predvidoma od 1. do 12. avgusta 2021.   

Dela bodo potekala v času, ko je manj prometa, a vseeno lahko pričakujemo zastoje

Obnova bo potekala poleti, ko je prometa manj, jutranje in popoldanske konice pa so manj izrazite. Vseeno lahko pričakujemo zastoje, najizrazitejši pa bodo po predvidevanjih Darsa v prvih dneh spremenjene prometne ureditve. 

"K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov in prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo, če naletijo na zastoj. Premajhna varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in na njenem območju ter oviranje prehitevalnega pasu s tovornjaki hitro privedejo do nesreče in posledično daljših zastojev. Vozniki lahko k zmanjšanju morebitnih zastojev veliko prispevajo tudi tako, da na območju zapore vozijo čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča," so ob tem natrosili nekaj nasvetov, kako lahko vozniki sami poskrbijo, da bo promet čim bolj tekoč. 

Pričakujte zastoje.
Pričakujte zastoje. FOTO: Damjan Žibert

Med obnovo bo tranzitni tovorni promet preusmerjen na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico. 

Obnova bo vključevala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu za vzpostavitev zapore C 2+2 (dva začasna vozna pasova v vsako smer na enem smernem vozišču), sanacijo in preplastitev vseh štirih krakov krožišča oziroma priključka Tomačevo, zamenjavo jeklene varnostne ograje, zamenjavo betonske varnostne ograje v ločilnem pasu med obema smernima voziščema hitre ceste, novo razsvetljavo, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja ter ureditev bankin, naštevajo na Darsu. 

Kot najugodnejša je bila na javnem razpisu izbrana ponudba izvajalca Mapri Proasfalt, d. o. o., Ljubljana. Pogodbena vrednost znaša 4.289.289,55 evra (brez DDV) oziroma 5.232.933,25 evra (z DDV), rok izvedbe je 65 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Obnova edinega preostalega dela severne ljubljanske obvoznice, med Zadobrovo in Šmartinsko cesto, je načrtovana za leto 2022, skupaj z glavnimi deli rekonstrukcije priključka Leskoškova cesta (Nove Jarše). 

Koronavirus pasica nova