Slovenija

Začetek zbiranja podpisov

Ljubljana, 27. 09. 2002 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Z današnjim dnem se je začelo zbiranje podpisov za razpis referenduma o preoblikovanju Slovenskih železnic. Referendum predlagajo zaposleni na železnici, ki se ne strinjajo s privatizacijo kot jo namerava izpeljati vlada.

Zaposleni se ne strinjajo z vladnim predlogom privatizacije
Zaposleni se ne strinjajo z vladnim predlogom privatizacije FOTO:

Za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma morajo pobudniki v roku zbrati najmanj 40.000 podpisov. Dve tretjini zaposlenih na SŽ, ki predlagajo referendum, želi volivce vprašati, ali se strinjajo z vladnim predlogom privatizacije javnega podjetja.

Referendumski pobudniki - gre za tri svete delavcev in šest železniških sindikatov - bodo po Berdajsovih besedah podpise v celoti zbirali sami, za pomoč niso zaprosili nobene politične stranke, ker so prepričani, da lahko to naredijo sami. "Operativne priprave smo že organizirali, tako da bomo v ponedeljek postavili stojnice s propagandnim materialom na vseh upravnih enotah v Sloveniji," je dodal.

"Prepričani smo, da bomo v predpisanem roku zbrali 40.000 podpisov, tako da bo moral predsednik DZ razpisati referendum. Po naših ocenah lahko referendum poteka najprej 12. decembra in najkasneje 15. januarja prihodnje leto," je pojasnil predsednik sveta delavcev SŽ Silvo Berdajs.

Vlada želi javno podjetje SŽ preoblikovati tako, da se ustanovi Holding SŽ kot obvladujoča družba ter tri odvisne družbe, ki bodo opravljale vzdrževanje železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa, prevoz potnikov ter prevoz blaga. S tem pa se ne strinjajo referendumski pobudniki - gre za tri svete delavcev in šest sindikatov -, ki v svoji vlogi, podprti s 5677 podpisi, predlagajo, da SŽ še naprej delujejo kot javno in enovito podjetje, v katere dejavnost naj bodo vključene tudi vse tiste dejavnosti, ki so nujne za izvajanje železniških storitev.

Če bo do 11. novembra, ko poteče zadnji dan za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, pobudnikom uspelo zbrati dovolj podpisov, bodo na referendumu predlagali tudi, da se SŽ privatizirajo zgolj kot celota, s tem da država ohrani večinski delež ter da vlada zagotovi zdravo finančno strukturo SŽ in dolgoročno sistemsko financiranje javno koristnih storitev v višini, ki bo pokrivala razliko med državno določeno ceno in dejanskimi stroški javnih prevozov. Predlagali pa bodo še, da vlada zagotovi ustrezen razvoj teh prevozov ter pospešeno izvajanje nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA