Slovenija
Oglas

Zavarovalnica za življenje v ravnovesju

Ljubljana, 20. 05. 2024 00.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Na slovenskem zavarovalniškem trgu se je pojavila nova zavarovalnica s polnim imenom AVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d.. AVRIO zavarovalnica d.d. je življenjska zavarovalnica in ponuja naložbeno in rentno zavarovanje.

Čeprav se zdi, da gre za novo ime na trgu, pa ima zavarovalnica AVRIO pravzaprav zelo bogato zgodovino. Njen ustanovitelj je Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki deluje že od leta 1956. Takrat so bili namreč obrtniki izključeni iz tedanjega javnega socialnega sistema, zato so se odločili stvari vzeti v svoje roke.

V začetku je SOP pokrival stroške pokojnin za starejše obrtnike in stroške zdravstvenih storitev za vse generacije obrtnikov. Financirali so ga obrtniki sami in tako zgradili vzporedni sistem socialnega varstva. Pozneje, ko je država obrtnike vključila v javni sistem, je SOP opravljal funkcijo dodatnega pokojninskega varstva. Glavni motiv, da so se obrtniki in tudi drugi posamezniki še vedno vključevali v SOP, so bili stanovska pripadnost in pozneje relativno dobri donosi, ki jih je SOP dosegal z naložbami.

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

SOP pa je v svoji zgodovini doživel še en pretres, ko je država s spremembo zakona ukinila sofinanciranje svojih obveznosti za obdobje, ko so bili obrtniki izključeni iz javnega sistema. Posledično je bil SOP prisiljen znižati pokojnine in naprej iskati nove poslovne priložnosti.

Ustanovil je AVRIO zavarovalnico d. d., preko katere namerava voditi svoj nadaljnji poslovni razvoj. Na AVRIO je že prenesel del svojih zavarovanj poleg pa je začel razvijati tudi nove produkte, s pomočjo katerih bo svojim zavarovancem pomagal do večje stabilnosti in varnosti – torej do življenjskega ravnovesja.

Zavarovanci trenutno lahko izbirajo med dvema produktoma, in sicer rentnim (RZ) in naložbenim zavarovanjem (NZ).

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

Rentno zavarovanje (RZ)

Rentno zavarovanje je namenjeno zavarovanju rizika dolgoživosti, smrti ali invalidnosti. Izplačilo se vrši v obliki rente, zavarovanec pa je udeležen v delitvi dobička oziroma presežnem donosu, ki ga zavarovalnica doseže z upravljanjem naložb.

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem (NZ)

V življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem pa je zajeto pokrivanje rizika smrti in aktivno upravljanje sredstev stranke. Trenutna naložbena politika je zmerna in se izvaja v okviru notranjega sklada MODERATO. Pričakuje se zmeren donos ob relativno majhnem nihanju. Stranka je o donosu obveščena preko vrednosti točke premoženja VEP, ki se mesečno objavlja na spletni strani www.avrio.si. Izplačilo je možno v obliki enkratnega izplačila ali rente, v primeru smrti pa dobi upravičenec izplačano zavarovalno vrsto.

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

Vizija AVRIA: Skrbeti za življenje v ravnovesju

Zavarovalnica AVRIO se zaveda, kako nepredvidljivo in izzivov polno je lahko življenje, zato želi svojim zavarovancem ponuditi produkte, s katerimi bodo poskrbeli, da bo njihovo življenje vsaj nekoliko bolj v ravnovesju.

Poleg obstoječe ponudbe se najprej načrtuje razvoj notranjega sklada z bolj dinamično naložbeno politiko, nato pa še druge riziko produkte.

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

Zaveza zavarovalnice AVRIO je nadaljevati poslanstvo Sklada obrtnikov in podjetnikov, kar pomeni, da bodo v ospredje še vedno postavljeni vsi tisti, ki so zaradi oblike svojega dela izpostavljeni večjim finančnim tveganjem: obrtniki, samozaposleni, mali podjetniki in drugi.

Vsi zavarovanci lahko postanejo tudi člani SOP-a, ki zavarovalnico AVRIO upravlja. Tako se bo še vedno ohranila vzajemnost upravljanja, ki so ga stranke prepoznale kot veliko prednost. To v praksi pomeni, da v družbi ni delničarjev, zato je njen glavni cilj skrb za zavarovance. S ciljem skrbi za zavarovance se je matična družba SOP trudila olajšati posledice znižanja pokojnin. Z nadpovprečno uspešnim upravljanjem naložb je dosegla finančni presežek ter od leta 2019 petkrat izplačala dodatek k pokojninam v skupni višini 8,5 mio EUR.

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju. Če želimo uspešno pluti skozi vse, kar nam življenje prinese, moramo ostati prilagodljivi in ves čas iskati ravnovesje. To lahko potrdi tudi SOP, ki se je v svoji dolgi zgodovini večkrat uspešno prilagodil na nepričakovane spremembe ter tako kar najbolje poskrbel za svoje člane.

S tako strategijo vzajemnosti in skrbi za stranke AVRIO nadaljuje tudi danes ter tako, da danes ohranja življenje v ravnovesju, skrbi tudi za boljši jutri. Ne nazadnje AVRIO v grščini pomeni prav to – jutri.

AVRIO
AVRIO FOTO: Arhiv ponudnika

 

Naročnik oglasne vsebine je Avrio zavarovalnica, d. d.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8