Tujina

EU in nezaposlenost

Bruselj, 04. 11. 1997 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

V Bruslju se bodo jutri sešli ministri Evropske unije za gospodarstvo in finance, ki bodo po predvidevanjih pripravili podlago za bližajoči se izredni novembrski vrh EU o zaposlovanju. Ministri se bodo seznanili s poročilom strokovnjakov unije o uresničevanju ambicioznih načtrov za boj proti 18-milijonski brezposelnosti, ki jih je predlagala Evropska komisija. Dan kasneje, v četrtek, bodo o isti temi v Bruslju razpravljali še ministri EU za socialne zadeve. Načrt zaradi zelo ambicioznega in konkretno zastavljenega cilja (12 milijonov novih delovnih mest) med petnajsterico ni naletel na odobravanje. Poleg tega, da nekatere članice menijo, naj oblikovanje nacionalnih zaposlovalnih politik ostane v domeni nacionalnih vlad, so nekatere članice opozorile pred negativnimi posledicami morebitnega neuspešnega doseganja zastavljenih ciljev na širšo javnost v EU. Več članic je Evropsko komisijo obsodilo, da je zastavila visok cilj, ne da bi imela zagotovila, da bo ta dejansko uresničen.