Tujina

EU: porast porabe energije v transportu

Bruselj, 24. 09. 1997 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Celotna poraba energije v Evropski uniji je stabilna, v transportu pa njena poraba skokovito narašča. V obdobju od leta 1980 do 1992 je porasla za 45 odstotkov. V minulih desetih letih se je poraba naravnega plina povečala za 50 odstotkov, zaradi številnih novih električnih pripomočkov pa je za 5 odstotkov narasla tudi poraba elektrike. V raziskavi o trajnem razvoju, izdelani na priporočilo komisije Združenih narodov za trajen razvoj, Eurostat ugotavlja, da odvisnost od neobnovljivih energetskih virov ni trajna, vendar pa poraba obnovljivih energetskih virov dosega le 5-odstotno raven celotne porabe enregije. Rast prebivalstva se je v EU z 8 odstotkov v letu 1965 znižala na 3,1 odstotka v letu 1995. Neto migracijska stopnja (razlika med celotno in naravno rastjo prebivalstva) je bila leta 1994 2,1-odstotna, čeprav se priseljevanje od leta 1992 znižuje. Leta 1960 je bila pričakovana življenjska doba za moške 67,3 leta in za ženske 72,6 leta. Do 1994 se je za moške dvignila na 73,9 in za ženske na 80,4 leta.