3°C

Grozljive posledice ukrepov: število ubojev se je v letu 2020 povečalo za 50 odstotkov

AVTOR
Tjaša Petrič Cvet /
KOMENTARJI
52
Za štirimi stenami se je pisala črna statistika umorov, ubojev, posilstev in nasilja v družini v letu 2020, kar bi lahko bilo povezano z ukrepi, ki naše gibanje omejujejo na dom. V stiski se žrtve namreč ne morejo nikamor zateči, psihično in fizično nasilje pa se le še stopnjuje. Skupno število kaznivih dejanj se je zmanjšalo za tri odstotke – manj je na primer tatvin in pa ropov domov, saj v njih prebijemo več časa. Manj je prijav zlorab otrok, a to še ne pomeni, da se te ne dogajajo, pač pa kaže na to, da žrtev nima možnosti, da bi poiskala pomoč.