Tujina

Inles in Inles Trgovina združena

Ribnica, 02. 12. 1999 19.22 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Na skupščini družbe Inles so danes delničarji soglasno izglasovali pripojitev družbe Inles Trgovina k družbi Inles in tudi vse ostale predlagane sklepe. Na skupščini je bilo zastopanega 84 odstotkov kapitala, je povedal predsednik uprave Inlesa Andrej Mate.

Delničarji Inlesa so za izvedbo pripojitve trgovske družbe izglasovali dokapitalizacijo z izdajo 97.419 novih delnic in ob tem tudi spremenili statut. Po novem bo kapital družbe Inles sestavljen iz 609.005 delnic. Nominalna vrednost ene znaša 2000 tolarjev.

Poleg tega so delničarji tudi sprejeli poročilo o poslovanju družbe v lanskem letu in sklenili lansko izgubo v višini 559,6 milijona tolarjev pustiti nepokrito. Družba bo to izgubo pokrivala v breme prihodkov v naslednjih petih letih. Imenovali so tudi revizorja za tekoče leto.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA