Gospodarstvo
Oglas

KD Skladi – zaupanje, ki raste

Ljubljana, 15. 10. 2008 07.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

KD Skladi je največja družba za upravljanje v Sloveniji. V svoji ponudbi imamo pestro izbiro vzajemnih skladov, ki so za uspešno upravljanje prejeli številna domača in tuja priznanja.

KD Skladi
KD Skladi FOTO:

KD Skladi je največja družba za upravljanje v Sloveniji. V svoji ponudbi imamo pestro izbiro vzajemnih skladov, ki so za uspešno upravljanje prejeli številna domača in tuja priznanja. Smo del finančne skupine KD Group, prisotne v 13 državah, kar nam omogoča dobro poznavanje investiranja na kapitalskih trgih Balkana in vzhodne Evrope.


Najprej je bil KD Galileo … nato 13 vzajemnih skladov

Do letošnjega leta ste nas poznali po upravljanju 12 vzajemnih skladov: KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, in delniških vzajemnih skladov KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Nova energija ter KD Vitalnost. V družbi za upravljanje KD Skladi sledimo vašim željam in trendom v panogi, zato smo v našo ponudbo avgusta 2008 vključili delniški vzajemni sklad KD Indija-Kitajska.

Letos še 4 nove naložbene priložnosti

Oktobra 2008 smo trinajstim obstoječim skladom dodali še štiri nove delniške vzajemne sklade – KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Finance, KD Latinska Amerika in KD Vzhodna Evropa – in tako obogatili možnost vaše izbire.

Dva nova regionalna vzajemna sklada investirata v hitro rastoča gospodarstva Latinske Amerike in vzhodnoevropskih držav. Prav tako na razvijajočih se trgih nalaga svoja sredstva delniški vzajemni sklad KD EM (Emerging Markets) Infrastruktura in gradbeništvo, in sicer v infrastrukturne zmogljivosti ter v gradnjo in proizvodnjo gradbenih materialov, medtem ko drugi panožni sklad KD Finance investira v izdajatelje iz finančnega sektorja ne glede na geografsko območje.

Sedaj vam je na voljo celovita paleta skupno kar 17 vzajemnih skladov z različnimi perspektivnimi panožnimi in regionalnimi naložbenimi politikami, med katerimi boste lahko oblikovali košarico vzajemnih skladov, prilagojeno vašemu finančnemu položaju ter tudi zastavljenim ciljem in stopnji tveganja, ki ste jo pripravljeni sprejeti pri naložbah. Izkoristite nove naložbene priložnosti!

Za več informacij in pomoč pri oblikovanju vašega portfelja se lahko obrnete na Finančne točke po vsej Sloveniji in na brezplačno telefonsko številko 080 12 08 ter na finančne svetovalce pri pogodbenih partnerjih na več kot 350 vpisnih mestih družbe KD Skladi, d. o. o., ki so objavljena na www.kd-skladi.si.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, upravlja KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, in delniške vzajemne sklade KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Nova energija, KD Vitalnost, KD Finance, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Indija-Kitajska, KD Latinska Amerika in KD Vzhodna Evropa. Prospekti in izvlečki prospektov vzajemnih skladov so vlagateljem med delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih. Vpisna mesta so objavljena na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so v elektronski obliki dostopni tudi prospekt in izvleček prospekta ter letno in polletno poročilo vzajemnih skladov. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod prospekta, izvlečka prospekta ter zadnjega letnega in polletnega poročila.