Tujina

Kitajska sprostila pogoje za tuja vlaganja v trgovino

Peking, 08. 07. 1999 11.20 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Po poročanju kitajskih vladnih organov bo Kitajska omilila uredbe za tuja vlaganja na področju trgovine na drobno in distribucije. Takšni odločitvi kitajskih oblasti so botrovali pritiski njenih trgovinskih partneric, ki kitajski vstop v Svetovno trgovinsko organizacijo pogojujejo z omilitvijo omenjenih omejitev.

Po novem bodo tako tuja vlaganja mogoča tudi v trgovini na debelo, ustanovitev mešanih drobnoprodajnih podjetij pa bo mogoča v ekonomskih conah, v glavnih mestih provinc in še v nekaterih večjih mestih. Z novimi pravili bo zagotovljena lažja prodaja na Kitajskem izdelanih proizvodov, kar po prepričanju tujih partnerjev v preteklosti zaradi slabo razvitih prodajnih mrež ni bilo mogoče.

Kitajska bo sicer še vedno določala, kdo bo investiral v kitajska podjetja in v kakšnem obsegu. Tuja podjetja, ki jim bo to omogočeno, morajo imeti izkušena vodstva, pripomoči pa morajo tudi k povečanju kitajskega izvoza. Potencialni vlagatelji bodo morali na letni ravni izpolnjevati prodajne in premoženjske zahteve, večinski lastniški delež v kitajskih podjetjih pa bodo tuja podjetja lahko pridobila le s soglasjem državnega sveta v vladnem kabinetu.