Tujina

Lek ne bo izplačal dividend

Ljubljana, 08. 07. 1999 17.27 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Delničarji farmacevtske družbe Lek so na današnji skupščini, na kateri je bilo zastopanega 43,4 odstotka osnovnega kapitala, z večino glasov podprli vse predlagane sklepe. Lekovi delničarji so med drugim sprejeli poročilo o poslovanju za leto 1998, predlog o delitvi dobička ter imenovali novega člana nadzornega sveta.

''Po nekajletnih rekordnih stopnjah rasti lahko rast v letu 1998 označimo kot umirjeno, velja pa poudariti, da je družba dosegla najvišji obseg poslovanja v celotni svoji zgodovini,'' je v izčrpnem poročilu o poslovanju za leto 1998 dejal predsednik Lekove uprave Metod Dragonja. V ocenah poslovanja je Dragonja med drugim tudi povedal, da je v pripravi rebalans gospodarskega načrta in poslovnih ciljev za leto 1999, ki zaenkrat predvideva 1,5-odstotno stopnjo rasti prodaje. Po ambicijah uprave naj bi Lek v letu 2000 z 12-odstotno rastjo poslovanja nadoknadil del izpada prodaje iz letošnjega leta. Delničarji so izglasovali tudi sklep, da dobiček poslovnega leta 1998 v višini 3,540 milijarde tolarjev ostane narazporejen. Ob tem je predsednik uprave Dragonja povedal, da bo vodstvo družbe v prihodnjih letih poskušalo zagotoviti stabilen donos na delnico in stabilne dividende.