Tujina

Svet Banke Slovenije zadovoljen z vlogami prebivalstva

Ljubljana, 08. 12. 1999 16.25 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Svet Banke Slovenije je na torkovi seji obravnaval poslovanje bank in hranilnic v letošnjih prvih desetih mesecih ter ugotovil, da pretežno dosegajo dobro rast obsega poslovanja, vendar pa ta rast v veliki meri izvira iz sredstev tujih bank in Banke Slovenije, v manjši meri pa tudi iz povečanja vlog nebančnega sektorja. Kot zadovoljivo je Svet BS ocenil tudi rast vlog gospodinjstev, ki so se do konca letošnjega oktobra glede na lanski december realno povečale za štiri odstotke, vloge gospodarstva pa so se v enakem obdobju realno zmanjšale za tri odstotke, so sporočili iz Banke Slovenije.

Ob tem pa izrazito naraščanje neto kapitalskega pritoka deviz ne povečuje vlog nebančnega sektorja, temveč služi pokrivanju primanjkljaja tekočega dela plačilne bilance. V preteklih dveh letih so sicer močni neto kapitalski tokovi, ob presežku v tekočem delu plačilne bilance, služili povečanju obsega poslovanja bančnega sektorja.

Povpraševanje po devizah vse leto presega ponudbo. Predvsem višina aktivnih obrestnih mer pospešuje zadolževanje v tujini. Obrestni razmik se sicer zmanjšuje, vendar še vedno znaša 5,7 odstotnih točk.