Tujina

Vlada predlaga sklic izredne seje DZ

Ljubljana, 29. 10. 1999 11.20 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Vlada je predsedniku državnega zbora Janezu Podobniku poslala zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri naj bi poslanci med drugim odločali o ratifikaciji dveh hrvaško-slovenskih sporazumov: o obmejnem prometu in sodelovanju ter o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij.

Poleg tega naj bi DZ na predlog vlade na izredni seji sprejel štiri zakone po hitrem postopku, in sicer o zdravilih in medicinskih pripomočkih, o popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2000, o zdravstveni inšpekciji ter o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od 2000-2003. V zadnji obravnavi naj bi DZ sprejel zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavanju uživalcev prepovedanih drog, v drugi obravnavi pa predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva.

Zahtevo za sklic izredne seje DZ vlada med drugim utemeljuje s tem, da sta se ob zadnjem obisku hrvaške delegacije v Sloveniji vladni delegaciji zavezali, da bosta pospešili vse postopke za okrepitev urejanja odprtih vprašanj in končanja pravnih postopkov pri že sklenjenih mednarodnih sporazumih. Zato vlada predlaga, da se ratifikacija obeh sporazumov opravi na izredni seji DZ.