Naslovnica

Obisk v Velenju

Velenje, 30. 06. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Velenjski Premogovnik, ki se slavnostno pripravlja na praznovanje 3. julija - dneva rudarjev, je obiskal bosanskohercegovski minister za energijo, rudarstvo in industrijo Hasan Bečirović. Skupaj z direktorjem Premogovnika Francem Žerdinom si je ogledal delo na odkopih ter se z vodstvom velenjskih rudarjev pogovarjal o organizaciji, tehnologiji in varnosti dela v rudniku.

Gosta, ki se udeležuje tudi osrednje prireditve ob dnevu slovenskih rudarjev, so seznanili še s postopki v zvezi z lastninjenjem in prestrukturiranjem, saj se s podobnimi procesi trenutno ukvarjajo tudi v BiH. Bosanskohercegovski minister je ob tej priložnosti povedal, da stanje na področju rudarstva v BiH ni rožnato, da je zadolženost rudnikov velika, tehnična opremljenost in varnost dela pa slabi. Proces privatizacije je krut in ne upošteva socialnih vidikov.

Velik problem pri urejanju težav v gospodarstvu predstavlja politična ureditev. Zakonodaja se v BiH sprejema po entitetah, zato je njeno usklajevanje zelo težavno, je še dejal Bečirović, ki se je zanimal tudi za ekonomske, ekološke in socialne vidike prestrukturiranja slovenskega rudarstva.Trenutno se v BiH nahajajo sredi tranzicijskega preoblikovanja, proces teče zelo hitro, supervizor projektov za energetski sektor pa je Svetovna banka.