Naslovnica

Polemično o umetnih oploditvah

Ljubljana, 18. 04. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
© STA
Komentarji
0

Državni zbor je začel razpravo o predlogu poslancev LDS, Cvete Zalokar Oražem in Jelka Kacina, za noveliranje lani sprejetega zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo, v katerega naj bi med drugim vključili tudi možnost za umetno oploditev samskih žensk brez moškega partnerja. Podobno kot je omenjena rešitev razdelila strokovno javnost, je razdelila tudi parlamentarne stranke, med katerimi so hitri postopek in predlagane spremembe podprli predstavniki poslanskih skupin LDS, ZLSD in DeSUS, odločno so jim nasprotovali v SDS, NSi in SNS, vladna SLS+SKD se je zavzela za redni zakonodajni postopek, poslanci SMS pa se bodo odločali "po svoji vesti".

Kot je med predstavitvijo zakonske novele povedala Oražmova, se je po sprejetju izvornega zakona v lanskem letu pokazalo, da področje zdravljenja neplodnosti ni v celoti zadovoljivo urejeno in so se zato poslanci LDS že jeseni odločili za vložitev zakonskih sprememb. "Takoj po volitvah smo pripravili dokončne spremembe zakona. Pritegnili tako strokovno javnost, koalicijske partnerje in skupaj z vlado in ministrom Kebrom oblikovali končno rešitev, ki je pred vami v obliki amandmajev vlade in bo vsem ženskam omogočila zdravljenje neplodnosti in hkrati vzpodbudila ustrezno kontrolo, ki bo onemogočala morebitne zlorabe in sporno komercalizacijo tega področja," je poudarila Oražmova in dodala, da ponujene rešitve v izjemnih primerih priznavajo pravico do oplojevanja z biomedicinsko pomočjo tudi ženskam, ki imajo normalne reprodukcijske sposobnosti in lahko zanosijo in rodijo zdravega otroka po naravni poti, ne glede na to, ali so poročene, ali živijo v zunajzakonski skupnosti, ali pa živijo same. Upravičenost do teh postopkov bo ugotavljala t.i. komisija za OBMP, ki pa naj bi ji s predlaganim dopolnilom tudi spremenili sestavo. S tem naj bi po prepričanju poslanke LDS zagotovili strokovnost in nepristranost komisije, interesi upravičenk in upravičencev do postopkov OBMP pa naj bi se po novem novem artikulirali preko predstavnika v uradu varuha človekovih pravic.

Nasprotniki ponujenih rešitev imajo vse razloge, da še naprej vztrajajo pri njih, je v sklepnem delu opredelitve do zakonskih sprememb ocenil minister za zdravstvo Dušan Keber ter dodal, da pri obravnavani problematiki ne gre za vprašanje, ali lahko nasprotniki in zagovorniki prepričajo drug drugega, temveč za to, ali je mogoče s predlagano ureditvijo preprečiti možne zlorabe in komercializacijo te dejavnosti. Mislim, da je ta zakonska novela poskrbela za vse potrebne varovalke, da do tega ne bo prišlo, je prepričan pristojni minister.

Predlagane zakonske spremembe, ki dovoljujejo tudi umetno oploditev samskih in plodnih žensk brez partnerja, po prepričanju Franceta Cukjatija in poslanska skupine SDS predstavljajo bistven odklon od evropskih standardov in ne upoštevajo stališč medicinske ter pravne stroke. Zaradi tega v SDS odklanjamo hitri postopek pri sprejemanju zakonske novele in menimo, da predlagano besedilo niti z vladnimi dopolnili preoblikovana različica ni primerna za nadaljnjo obravnavo, je bil odločen Cukjati. Zaradi podobnih razlogov je zakonski predlog v imenu NSi kot koalicijske partnerice SDS zavrnila tudi Marija Ana Tisovic.

Poslanci ZLSD bodo predlagano zakonsko novelo podprli, je napovedala Silva Črnugelj. Lani sprejeti zakon, ki je zaradi prepovedi umetnega oplojevanja samskih žensk sprožil veliko prahu, je diskriminatoren in izkazuje enostransko miselnost. V ZLSD obenem obžalujejo, da slovenska politika ženskam ni sposobna zagotavljati vsaj takih pravic, ki so jim bile priznane z zakonom že leta 1977 - zakon takrat žensk ni ločeval na poročene in neporočene, je poudarila poslanka.

Zakon je v imenu poslanske skupine LDS podprl Aleksander Merlo, ki je poudaril, da je treba omogočiti zdravljenje neplodnosti vsem ženskam, tudi samskim. Strahovi pred prostim oplojevanjem so neupravičeni, kar dokazuje dosedanje število umetnih oploditev samskih žensk. Po podatkih Inštituta RS za varovanje zdravja, na katere je že uvodoma opozorila Oražmova, je bilo namreč leta 1998 od 129 prijavljenih primerov, umetno oplojenih 18 žensk.

Kljub številnim dilemam in vprašanjem, ki se postavljajo pri obravnavi tega zakona, pa imajo tudi samske ženske pravico postati matere. O tem naj ženske odločajo same, stroka in pravo pa naj bdita nad tem, da ne bo prišlo do zlorab, je v imenu poslanske skupine DeSUS poudaril Valentin Pohorec.

Zakon po prepričanju poslancev SNS ne prinaša nič drugega kot izpolnjevanje predvolilnih obljub LDS, njegov namen pa je izničiti zdravo družino v slovenski družbi, je dejal Sašo Peče. Zakon, katerega sprejemanje po hitrem postopku je neupravičeno, je po njegovem prepričanju prvi korak do priznavanja možnosti posvojitve otrok tudi homoseksualnim partnerjem.

Zadržke tako do vsebine zakona kot še posebej do hitrega postopka pri njegovem sprejemanju je izrazil tudi vodja poslanske skupine SLS+SKD Janez Podobnik, ki je predlagal, da bi drugo in tretjo obravnavo DZ opravil po rednem postopku. Zaradi medicinskih in pravnih zadržkov, pa tudi zaradi etične spornosti nekaterih rešitev poslanci te stranke zakona ne bodo podprli, če ga bo DZ sprejemal po hitrem postopku. Če bi se dogovorili o sprejemanju po rednem postopku, pa bi lahko našli ustrezne rešitve o najbolj občutljivih vprašanjih, je menil Podobnik.

Poslanci SMS se bodo odločali vsak po svojem prepričanju, je poudaril Igor Štemberger. Večinsko mnenje v poslanski skupini te stranke pa je, da bi zakon podprl širjenje samohranilstva, otrok samske matere bi bil prikrajšan ne le za družinsko okolje, ampak tudi finančno. Po predlaganih rešitvah bi samo ženskam priznali pravico do potomstva, ne pa tudi moškim, je še opozoril Štemberger.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA