Magazin

2050: Sonce, veter, voda, jedrski reaktorji, 10 milijard Zemljanov in nov zemljevid?

Ljubljana, 07. 08. 2019 07.00 |

Poročilo New Energy Outlook 2018 predvideva, da se bo globalna poraba elektrike z okoli 25.000 teravatnih ur leta 2017, do leta 2050 povečala na skoraj 39.000 teravatnih ur, najbolj na račun rasti v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Jugovzhodni Aziji.
Avtor
Natalija Švab
Komentarji
80

Čeprav se zdi, da je leto 2050 še daleč, je, ko gre za energetska vprašanja, že zelo blizu. Globalni cilji so velikopotezni: razogljičenje, družba, ki se zanaša na tehnologijo in manj obremenjuje okolje. Velik del načrtov je povezan s stabilno oskrbo z elektriko. Kako zagotoviti, da bo elektrike dovolj, da njena proizvodnja ne bo škodovala okolju – in kako naj bi smooskrba prispevala k premikom na geopolitičnem področju?

Rast svetovne populacje, ekonomije in hitra urbanizacija so faktorji, ki bodo v prihodnjih letih prispevali k vse večji porabi energije. Združeni narodi ocenjujejo, da se bo število Zemljanov z okoli 7,6 milijarde leta 2017 povzpelo na okoli 9,8 miljarde leta 2050. Prav tako naj bi do leta 2050 v mestih živeli dve tretjini ljudi, kar je precej več kot na primer leta 2014, ko je bil ta delež 54 odstotkov. In izziv, ki se s tem postavlja je, kako zagotoviti, da bodo energetske potrebe zadovoljene, hkrati pa se planet ne bo še dodatno obremenjevalo s toplogrednimi plini, ampak se bo onesnaževanje okolja zmanjševalo v skladu z okoljskimi cilji.

Med sektorji, ki se bodo znašli pred največjimi izzivi, je sektor proizvodnje električne energije. Ob že naštetih faktorjih, bo vse več elektrike potrebne za transport, hlajenje, vse večje število naprav, ki jih uporabljamo, informacijsko tehnologijo … Številni, po ocenah IEA več kot milijarda ljudi, sicer še vedno nimajo električnega priključka. Tudi to naj bi se do leta 2050 spremenilo. Proizvodnja elektrike bo zato morala biti še večja, pa čeprav je to sektor, ki že zdaj zaradi nekaterih načinov proizvodnje precej obremenjuje okolje in zdravje ljudi. WHO ocenjuje, da je leta 2012 zaradi onesnaženja zraka, ki je posledica industrijskega onesnaževanja, torej tudi proizvodnje elektrike, prezgodaj umrlo sedem milijonov ljudi.

Rast svetovne populacje, ekonomije in hitra urbanizacija so faktorji, ki bodo v prihodnjih letih prispevali k vse večji porabi energije.
Rast svetovne populacje, ekonomije in hitra urbanizacija so faktorji, ki bodo v prihodnjih letih prispevali k vse večji porabi energije. FOTO: Miro Majcen

Poročilo New Energy Outlook 2018 predvideva, da se bo globalna poraba elektrike z okoli 25.000 teravatnih ur leta 2017 do leta 2050 povečala na skoraj 39.000 teravatnih ur, najbolj na račun rasti v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Jugovzhodni Aziji. Medtem ko OECD ocenjuje, da bi lahko v razvitih državah poraba ostala na približno isti ravni ali se celo skrčila, če se bo nadaljeval trend boljšega izkoriščanja virov, varčnosti in če bo v teh državah še naprej vse manj industrije, ki za svojo proizvodnjo porablja veliko elektrike.

Obnovljivi viri in jedrska energija kot hrbtenica oskrbe z elektriko leta 2050

Ciljem, ki bi omogočali primerno energetsko oskrbo, hkrati pa ne bi dodatno obremenjevali okolja, namerava slediti tudi Evropska unija. Evropska komisija je v zadnjih letih na to temo pripravila več dokumentov, med drugim tudi strategijo do leta 2050, ki med drugim pravi, da je elektrika tista, ki naj bi pomagala k doseganju ciljev na področju razogljičenja. Tako naj bi elektrika leta 2050 pokrila 65 odstotkov potreb po viru energije za osebna vozila in lahka transportna vozila. So pa dodali, da bo za to potrebno prestrukturiranje sektorja proizvodnje električne energije – kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dveh desetletjih.

Po večini scenarijev naj bi bila elektrika vse dražja do leta 2030, potem pa naj bi se trend obrnil. Rast cen naj bi bila povezana z vlaganji v infrastrukturo, zamenjavo iztrošenih proizvodnih obratov in premikom k obnovljivim virom, katerih proizvodna zmožnost naj bi bila leta 2050 dvakrat večja, kot je danes proizvodna zmožnost vseh virov skupaj.

Poročilo New Energy Outlook 2018 predvideva, da se bo globalna poraba elektrike z okoli 25.000 teravatnih ur leta 2017, do leta 2050 povečala na skoraj 39.000 teravatnih ur, najbolj na račun rasti v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Jugovzhodni Aziji.
Poročilo New Energy Outlook 2018 predvideva, da se bo globalna poraba elektrike z okoli 25.000 teravatnih ur leta 2017, do leta 2050 povečala na skoraj 39.000 teravatnih ur, najbolj na račun rasti v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Jugovzhodni Aziji. FOTO: Miro Majcen

Kar si EU dejansko želi, je precej pisana mešanica virov elektrike, kjer pa prednjačijo obnovljivi viri. Kar je drugače kot danes, ko je velik del energetskega sektorja še vedno odvisen od fosilnih goriv.

V Bruslju tudi upajo, da bi prehod pomenil manjšo energetsko odvisnost Evrope – uvoz naj bi z današnjih 55 odstotkov do leta 2050 padel na 20 odstotkov, kar bi imelo tudi pozitivne geopolitične učinke in seveda finančne učinke – več milijard evrov prihrankov bi lahko namenili modernizaciji evropske ekonomije, menijo v Bruslju.

Po napovedih naj bi do leta 2050 obnovljivi viri skrbeli za 80 odstotkov evropske elektrike in naj bi bili skupaj z jedrsko energijo, ki naj bi prispevala 15-odstotni delež – hrbtenica oskrbe z elektriko v EU. V Bruslju tudi ocenjujejo, da to pomeni premik, ki bo omogočal tudi številna nova delovna mesta in decentraliziral proizvodnjo elektrike, saj je to proces, v katerem lahko z malimi elektrarnami sodelujejo posamezniki in lokalne skupnosti.

Kam se bo obrnila Francija?

Cilj EU je do leta 2050 skoraj popolnoma razogljičiti sektor proizvodnje elektrike. Da se v košarici virov elektrike, ki ustreza tudi temu kriteriju, nahajajo v največji meri obnovljivi viri, v manjši meri pa jedrska energija, zato ni presenetljivo.

Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo v praksi, predvsem, ko gre za vprašanje jedrske energije. V Bruslju ocenjujejo, da se bo po letu 2030 ustavil trend zmanjševanja njenega deleža v proizvodnji energije. Po drugi strani pa je veliko evropskih jedrskih reaktorjev starih, konsenza o gradnji novih pa ni prav veliko, k čemur je veliko pripomogla nesreča v japonski Fukušimi leta 2011.

Univerza MIT je lani objavila poročilo, v katerem ugotavljajo, da je razogljičenje mogoče le, če jedrska energija ostane v energetskem miksu, vse ostale opcije so "veliko težje in dražje".
Univerza MIT je lani objavila poročilo, v katerem ugotavljajo, da je razogljičenje mogoče le, če jedrska energija ostane v energetskem miksu, vse ostale opcije so "veliko težje in dražje". FOTO: AP

Čeprav se je takrat hrbet jedrski energiji odločila obrniti Nemčija, tega na primer ni storila njena soseda Francija, kjer proizvodnja v jedrskih elektrarnah predstavlja več kot 70 odstotkov proizvodnje elektrike, sektor pa zaposluje okoli 220.000 ljudi. A francoski reaktorji se starajo, zato so mnogi že lani pričakovali konkretnejše napovedi francoskega predsednika Emmanuela Macrona o jedrski prihodnosti Francije. A na koncu je dejal le, da nameravajo leta 2035 iz jedrskih elektrarn dobiti okoli polovico elektrike. Do takrat naj bi zaprli od 14 od 58 jedrskih reaktorjev, s katerimi upravlja državna družba EDF. Poleg tega naj bi o gradnji novih reaktorjev začeli odločati šele po letu 2021. Je pa Macron poudaril, da jedrska energija ostaja ključni element francoske oskrbe z elektriko, čemur sicer nasprotujejo nekatere francoske okoljevarstvene organizacije in politične stranke, ki želijo popoln prehod na obnovljive vire.   

Ko sije sonce in piha veter, je krasno. Ampak …

Na drugi strani se torej Nemčija od jedrske energije poslavlja, podobna usoda čaka tudi termoelektrarne. Prehod na obnovljive vire ima tam sicer svoje vzpone in padce. Letos je Nemčija v prvi polovici leta s pomočjo sonca, vetra in vode proizvedla več elektrike kot s pomočjo premoga in jedrskih reaktorjev – kar se je zgodilo prvič. Prvič se je tudi zgodilo, da so brez posebnega ukaza iz omrežja začasno izključili termoelektrarno Lippendorf – ker se ni izplačalo, da bi obratovala, saj je bilo več kot dovolj sonca in vetra. 

Ampak. Fabian Hein iz organizacije Agora Energiewende je opozoril, da gre za situacijo, ki ni zanesljiva. Prva polovica letošnjega leta je bila zelo vetrovna, zato se je proizvodnja iz naslova vetra v primerjavi z letom 2018 povečala za 20 odstotkov. Če bi bila situacija obratna, vetra ne bi bilo, pa bi morali to proizvodnjo nadomestiti z drugimi viri, kar ostaja glavni izziv v prihodnosti – kako zagotoviti stabilnost in večinoma uporabljati obnovljive vire.

Nemčija se od jedrske energije poslavlja, podobna usoda čaka tudi termoelektrarne. Prehod na obnovljive vire ima tam sicer svoje vzpone in padce.
Nemčija se od jedrske energije poslavlja, podobna usoda čaka tudi termoelektrarne. Prehod na obnovljive vire ima tam sicer svoje vzpone in padce. FOTO: Miro Majcen

MIT: Razogljičenje brez jedrske energije ni mogoče, a nove elektrarne so "neznosno drage"

Kot enega pomembnih virov, ki lahko skrbijo za stabilnost sistema, veliko strokovnjakov vidi jedrsko energijo, ki za razliko od termoelektrarn, ki so prav tako dober "stabilizator" za čas, ko proizvodnja obnovljivih virov niha, omogoča razogljičenje, saj tukaj ni škodljivih izpustov.

Univerza MIT je lani objavila poročilo, v katerem ugotavljajo, da je razogljičenje mogoče le, če jedrska energija ostane v energetskem miksu, vse ostale opcije so "veliko težje in dražje".

So pa po drugi strani ugotovili, da so trenutne možnosti za konkretnejšo širitev globalnega energetskega sektorja "šibke". Ne toliko zaradi javnega mnenja, ki se marsikje spet vse bolj obrača v smeri podpore novim jedrskim reaktorjem, kot zaradi trenda, ki kaže, da gradnja reaktorjev postaja neznosno draga.

Na primeru več projektov se je namreč izkazalo, da jih investitorji le s težavo obvladujejo znotraj predvidenih stroškov, ogromno je težav z zamudami.

Podaljševanje življenjske dobe obstoječih reaktorjev?

Oglasila pa se je tudi IEA (International Energy Agency). Tam se pridružujejo tistim, ki menijo, da bi se z zmanjševanjem deleža elektrike, ki jo proizvedejo jedrske elektrarne, trenutno vrnili k občutnemu zviševanju izpustov toplogrednih plinov, prav tako bi se zvišale cene elektrike.

Macron je poudaril, da jedrska energija ostaja ključni element francoske oskrbe z elektriko, čemur sicer nasprotujejo nekatere francoske okoljevarstvene organizacije in politične stranke.
Macron je poudaril, da jedrska energija ostaja ključni element francoske oskrbe z elektriko, čemur sicer nasprotujejo nekatere francoske okoljevarstvene organizacije in politične stranke. FOTO: Miro Majcen

Ker pa novih reaktorjev, ki bi zamenjali stare, ni na vidiku, je IEA države pozvala, naj pri življenju ohranijo reaktorje, ki že delujejo, a se njihova življenjska doba izteka.

Strokovnjak Fatih Birol je ocenil, da je v tem trenutku ohranjanje starih reaktorjev stroškovno ugodna možnost, da delujemo v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji.

Kje je pravzaprav osnovna okoljska težava ugašanja reaktorjev? Leta 1998 je bil delež globalne proizvodnje elektrike, ki je bila proizvedena z ničelnimi emisijami 36 odstotkov. Gre za elektriko, ki so jo proizvedli obnovljivi viri in jedrski reaktorji. Leta 2018 je bil ta delež še vedno 36 odstotkov – kljub razmahu pridobivanja elektrike iz obnovljivih virov. In sicer zato, ker so se skupaj z naraščanjem deleža obnovljivih virov ugašale jedrske, ne termoelektrarne. In če se bo ta trend nadaljeval, okoljskim ciljem ne bomo hodili naproti, ampak se bomo od njih vse bolj oddaljevali.

Kitajska: med prednostmi in izzivi jedrske energije

Med državami, ki trenutno prav zaradi okoljskih ciljev ogromno vlagajo v jedrsko energijo, je Kitajska, ki bi naj bila na tem področju po letu 2030 globalna velesila, vseeno pa prehod s termoelektrarn na jedrske elektrarne prinaša kar nekaj izzivov, ki jih je avtor Mark Hibbs strnil v poročilo Prihodnost jedrskih elektrarn na Kitajskem.

Strokovnjak Fatih Birol je ocenil, da je v tem trenutku ohranjanje starih reaktorjev stroškovno ugodna možnost, da delujemo v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji.
Strokovnjak Fatih Birol je ocenil, da je v tem trenutku ohranjanje starih reaktorjev stroškovno ugodna možnost, da delujemo v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji. FOTO: Miro Majcen

Kitajska se je s tem tipom elektrarn še posebej pospešeno začela ukvarjati na prehodu tisočletja. Pred tem se je Kitajska praviloma zanašala na premog. A z razvojem so bile potrebe po elektriki vse večje – takrat so ocenili, da se bodo vsako leto povečale za okoli deset odstotkov, mesta pa so bila vse bolj onesnažena. Kitajci so na koncu jedrsko energijo videli ne le kot rešitev zase, ampak tudi kot področje, kjer lahko postanejo vodilni tudi, ko gre za tehnologijo. Zato so se dela  lotili s polno paro.

Marsikaj se je leta 2011 spremenilo z nesrečo v Fukušimi. Načrte o predvidenih jedrskih kapacitetah do leta 2050 so prepolovili, pojavili so se dvomi, da se jedrski program razvija prehitro, da je tveganj preveč, trdi avtor poročila, ki ocenjuje, da ima Kitajska dve možnosti, ko gre za jedrsko prihodnost  vztraja pri razogljičenju, jedrski energiji in poskrbi za zadostno varnost ali poskusi s kakšno novo alternativo, ki pa je v tem trenutku večji "izlet v neznano". Za zdaj sicer kaže, da Kitajska jedrsko energijo vidi kot pomemben del svoje energetske prihodnosti, pri čemer pa na veljavi vse bolj pridobivajo predvsem obnovljivi viri.

Nov geopolitični zemljevid sveta?

Prestrukturiranje globalnega energetskega sektorja – ne le, ko gre za proizvodnjo elektrike – pa naj bi po ocenah nekaterih strokovnjakov prineslo tudi novo razmerje moči na svetovnem geopolitičnem zemljevidu.

Kar si EU dejansko želi, je precej pisana mešanica virov elektrike, kjer pa prednjačijo obnovljivi viri.
Kar si EU dejansko želi, je precej pisana mešanica virov elektrike, kjer pa prednjačijo obnovljivi viri. FOTO: GEN energija

Obnovljivi viri energije, ki naj bi skupaj z manjšim deležem jedrske energije poskrbeli za večino elektrike, ta pa naj bi poganjala vse več stvari, vključno s prometom, bodo po mnenju mnogih ključni člen teh sprememb.

Vse večja samooskrba in manjša odvisnost od uvoza energentov, kot so nafta, premog, tudi zemeljski plin, naj bi spremenila globalne odnose in odvzela moč državam, ki so močno odvisne od izvoza teh dobrih, kar na drugi strani pomeni, da bodo morale te države iskati nove vire prihodkom in prestrukturirati svoje gospodarstvo.

Prav tako naj bi se zmanjšalo število konfliktov, ki so bili doslej v zgodovini pomembno povezani z energetskimi viri in so države, bogate z njimi, pogosto postavljali na prepih interesov. Analitiki tako menijo, da se era globalnih odnosov, ki so jim dominirali energetski viri in boj zanje – v naslednjih desetletjih bliža h koncu.

KOMENTARJI (80)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik443897
08. 08. 2019 14.16
+0
Sem proti vsem vrstam obnovljive energije, kot sem proti uporabi vode, sonca vetra i.t.d. ker lahko izumre pet vrst rib zaradi hidroelektranr, lahko izumre pet vrst ptic zaradi veternih elektrarn sem pa pristaš termoelektrarn saj dobi delo veliko knapov iz sosednjih držav. Sem proti izkoriščanju sončne energije, ker je lahko zmanka na soncu in bo tema, sem pa za Ruske jedrske naprave, saj so poceni. NE TO NISO MOJE ŽELJE, te so prav nasprotne, TO SO ŽELJE NAŠIH POLITIKOV. Je pa res, da smo jih sami IZVOLILI !!!
fairplayy
07. 08. 2019 21.51
+1
Prihodnost je v zmanjsevanju porabe nov druzbeni red ki temelji na trajnostnem nacinu zivljenja ter izdelkih,lokalnem turizmu in delovnih mestih sami plusi kdor jih zna videti seveda
orcus
07. 08. 2019 19.01
+5
Uau, to pa je resna tema in se 24ur gre resno novinarstvo...#malosemciničen. Ja ne gre ne! Ne mores se cez noc odlocit da bos pa sedaj resen novinar, ce si se vceraj moral nekaj napisat o Ariani Grande
MetalEvil
07. 08. 2019 17.34
+1
Energetski problem lahko reši ITER, to je jedrski reaktor, ki deluje na podoben princip kot sonce. Velika prednost je, da ni nevaren za okolje tudi v primeru nesreče. Pri tem projektu sodelujejo vse večje države in se že nekaj let gradi v Franciji. Predviden začetek poskusnega obratovanja je 2024.
KungFuPanda
08. 08. 2019 13.52
+5
Ampak ITER bo še vedno poskusna verzija jedrske fuzije, ki ne bo komercialno proizvajala energije. Ko bo zgrajen in če bo dobitek energije večji od vložka bo to super, samo do gradnje prvega resnega fuzijskega reaktorja je pa po mojem še daleč. Po mojem zato, ker pri tem projektu znanstveno sodeluje veliko držav, kjer vsaka država prispeva nekaj, vendar po zaključku projekta še vedno ne bo države ali firme, ki bi lahko v celoti komercialno postavljala take reaktorje. ITER je predvsem znanstveni projekt in je tako tudi voden. Nikomur se nikamor ne mudi, čeprav se človeštvu že precej mudi z vzpostavitvijo fuzije kot vira energije.
Uporabnik443897
08. 08. 2019 14.20
-1
MetalEvil - to ti povej politikom, ki gradijo termoelektrarne in ne nam neizobraženim, KI TO VEMO. Da nam tujci postavijo tako tovarno ne bo ANEKSOV, ne bogatenja OBLASTNIKOV IN ZATO SO PROTI. Pogletje si oddajo na LJ 1. danes ob 13,30 " MEDNARODNA OBZORJA " !!!
ivanveliki
07. 08. 2019 15.23
+9
A lahko zemlja sploh "prenese" 10 milijard ljudi?
RamzesII
07. 08. 2019 16.09
+6
Odvisno od sistema v katerem živi ta populacija, sicer pa je članek preveč po linearni percepciji. Marsikaj se ne upošteva, v bistvu smo na točki, ko bo prišlo do drastičnih sprememb in zmanjšanja populacije.
Zmaga Ukrajini ...
07. 08. 2019 20.39
+6
Zemlja bo vedno vse "prenesla". Ampak človek ne bo prenesel.
Uporabnik443897
08. 08. 2019 14.22
+4
Kitsjci so vedeli zakaj samo en otrok, dopovej to Afričanom in Muslimanom, ki jih imajo v povprečju 10 !!!
Augusto Pinochet
07. 08. 2019 13.26
+18
Ne razumem zakaj si vsi zatiskamo oci pred najvecjim problemom, ki vpliva na vse okoljske, energetske, materjalne in ozemeljske probleme in to je eksponentna rast prebivalstva. 3 miljarde ljudi na premogu in nafti bi potrjeno manj vplivalo na okolje kot 10 miljard ljudi na "obnovljivih" virih energije. Obstajata pa samo dve varianti kako problem resit. Razviti drzave tretjega sveta do te mere, da kot v Evropi ali Japonski rodnost drasticno pade ali pa tista ta grda varianta za katero noben od nas noce slisat :)
KakovostenSmeh
07. 08. 2019 13.12
+13
problem je azija pa afrika po vecinoma
en?lovek
07. 08. 2019 12.29
+9
Ja, če bomo res želeli živeti tako, da ne bomo škodovali okolju in hkrati biti energetsko potrošni kot smo zdaj, se bomo morali sprijazniti tudi z jedrsko energijo (moramo živeti da bomo izrabljali čim več obnovljivih virov, ampak s tem ne bomo zadostni), ker drugače se ne bomo zmogli. Nemčija se poslavlja od jedrske energije, ampak imajo več kot 2000 vetrnic po vsej državi (vetrnice v Nemčiji zelo škodujejo pticam, zato pa na teh območjih skoraj ne najdeš kakšne ptice) in veliko hiš je samo oskrbnih z svojimi sončnimi celicami, proizvajajo svojo energijo, kaj pa mi? Mi imamo 1 vetrnico, pa se vsi pritožujejo, redko katera hiša imajo svoje sončne celice in proizvaja svojo energijo. Zato pa da zadovoljimo vse te potrebe potrebujemo en zelo močen vir energije, JEDRSKO energijo. Drugače človeštvo ne bo zmoglo zadovoljit svojih potreb po energiji, noben pa se ne bo odpovedal stvarem, ki so mu že bile dane.
Uporabnik8879
07. 08. 2019 13.10
+2
Kar korektno s napisal...samo za "domače" celice ni povsod pogojev, oziroma se ne izide. Če imaš pozimi kaki dve uri sonca na razpolago povrh pa še kak meter in pol snega, ti to nič ne pomaga. Tudi glede na letošnje poletje nebi bilo več kot 20% optimalne zmogljivosti. Enostavno (za enkrat) pri tej ceni električne energije se investicija pri meni ne izide.
Apostol1
07. 08. 2019 13.25
+7
tomy ........ Vseeno se pa v Nemčiji izide , čeprav zemljepisno nimajo kaj dosti več sonca kot Slovenija . Sicer ti verjamem , da se ti investicija ne izide , če bi ti pa pomagala država bi se pa izšla in menim , da bi bilo to prav , žal pa je Slovenija skorumpirana na mnogih področjih in zame je že to , korupcija , da imamo 212 občin in ne 60 kot prej , da pa ne govorimo o raznih nadzornikih in ne vem še o čemu je pa izguba časa in prostora. Drugače povedano , če ne bi bilo toliko korupcije take ali drugačne bi ta denar lahko namenili za sončne celice , za hidroelektrarne ali za vetrne ,skratka virov je dovolj le izkoristiti jih ne znamo in nočemo in recimo v Avstriji so elektrarne na Muri pri nas naj pa ohranimo Muro tako kot je , le za koga neki in tudi nič drugačna ne bi bila ,če bi zgradili dve ali tri elektrarne in isto je z Dravo in ne znam si zamisliti kaj bi danes imeli , če bi tak sistem kot sedaj deluje v Sloveniji deloval v bivši Jugoslaviji , verjetno bi bili bolj zaostali od najbolj zaostale Afriške pokrajine ampak imeli smo srečo , da smo imeli skupno napredno državo ,katero dediščino uživamo danes in jo politiki nezrelo in neodgovorno prodajajo.
Šifra
07. 08. 2019 12.19
+8
Mene je strah... Še koga vsaj malo zmrazi?
Karantanija
07. 08. 2019 12.05
-9
Nemčija se od jedrske energije poslavlja, mi bi še gradili.
jozes12
07. 08. 2019 12.56
+3
Če Arabci gradijo, ki živijo od turizma in nafte... je vse jasno. Nemci so pač out.
Neutrino
07. 08. 2019 13.00
+6
Nemčija se poslavlja od jedrske energije tako kot Anglija od Evrope. Ko bo kvota vetrnih mlinčkov napolnjena in vsi hlevi obloženi z solarni mi paneli, bodo vklapljali nove jedrske elektrarne.. Zaenkrat najčistejši in najbolj energijsko efektiven način pridobivanja elektrike
nebel
07. 08. 2019 14.32
+3
Nič se ne boj, tudi tu se bodo še lahko premislili. Ugotovili so, da jim je vsa ta obnovljiva energija prinesla upad CO2 odtisa za samo 0,2%. In to z vlaganjem stotin milijard €. Zaenkrat so vsaj zapiranje JE dali na premislek. Članek je kar dobro povzel dileme. Mešanje ene in druge proizvodnje, torej obeh, bo nujno zaradi stabilnosti in neodvisnosti od kupovanja tuje energije.
slo_veter
07. 08. 2019 14.36
-3
Nemci imajo idelane razmere za vetrice, tehnologijo in politično voljo za njih, ker tam po Baltiku razen nekaj galebov nikogar ne motijo. Pri jedrskih elektrarnah je vse x100, moraš imeti velik zagonski kapital in zelo močno javno podporo (te ne bo dokler imajo ljudje polno rito) drugače se ti ne splača. Je pa trenutna cena elektrike v evropi, zaradi že amortiziranih elektraren (kot je npr Krško) zelo poceni.. in novi objekti (ki imajo še finančne obveznosti) niso konkurenčni ..primer naš TEŠ6. Tako, da kaj manjšega lahko .. kaj večjega pa ne .
Rakijan
07. 08. 2019 14.51
-4
Dej si mal na forbes preber, pred kratkim odprli največjo sončno elektrarno na svet.. Poglej za kakšno ceno in koliko bo proizvajala.. Medtem se Kalifornija pripravlja na gradnjo se vecje.. Zblojen si do amena
nebel
07. 08. 2019 16.32
+3
Poglej tudi kakšne shranjevalnike energije je ob tem treba zgraditi, kakšno kapaciteto in izgube imajo pri tem, koliko trajajo in kakšna je potem obremenitev okolja pri odstranjevanju po končani življenski dobi.
Rakijan
07. 08. 2019 17.09
+1
Ste z vsem na tekočem ja.. Thumbs up! Prej bojo ITER končali kot nekateri tu sprejeli dejstva.. Hvala bogu, da se je Siemens lotil vodika ker vi ste se vedno pri seriji Černobil.. Pa prijetno poletno branje jst mam že samega sebe dovolj
mertseger
07. 08. 2019 11.59
+4
Dajte še malo o cenah nuklearnih elektraren, ker te so v zadnjih letih šle v nebo kot cene nepremičnin v Ljubljani. Teš nas je stal 1,4 milijarde, NEK 2 nas bo 10 milijard brez provizij za "strice". Kje jih bomo vzeli?
Karantanija
07. 08. 2019 12.15
+7
Vzeli bodo nam, uporabnikom. Kot doslej, da bodo imeli lahko ogromne plače delavci v pisarnah. Tisti, ki so izpostavljeni sevanju in upravljanju elektrarne, si pa zaslužijo take plače, saj je v nevarnosti tudi njihovo zdravje.
jozes12
07. 08. 2019 12.59
+10
Vzeli so ti 2 miljarde eur za 4% letne proizvodnje v OVE in SPTE. Če umakneš SPTE, so ti vzeli za 1,3 miljarde eur, kar so OVE s proizvodnjo manj kot 2% letno. TEŠ bi lahko po tej logiki stal 15x 1,3 miljarde... ker proizvede 30% letne proizvodnje. Pa se noben ne ozira za miljardami za OVE :)
mertseger
07. 08. 2019 15.38
+3
Seveda se ne ker jih večina sploh ne ve za to.
Banion
07. 08. 2019 11.55
+13
Za 10 miljard ljudi na tem svetu ob današnjem načinu življenja ne bo dovolj dobrin in prostora. Pri sedanjih vremenskih spremembah se sicer kaj lahko zgodi da se bo prebivalstvo zmanjšalo ne povečalo, ena selekcija bo lakota druga pa bolezni
ivanveliki
07. 08. 2019 15.31
+1
Pa vojne tudi,žal.Pol Azije in cela Afrika bosta navalili na Evropo in nas bodo požrli,če se ne bomo branili, z vsemi sredstvi.
ni_mi_vse_eno
07. 08. 2019 11.51
+5
Tisti, ki vedo kaj eksponentna rast je, tisti razumejo, da na omejenem planetu ne moremo zagotavljati eksponentne rasti v neskončno. 2100 ne bo 20 miljard ljudi. Tisti, ki imajo narejeno srednjo šolo razumejo izraz nosilnost okolja in nihanje populacije v okolju brez predatorja. Prava napoved potem ni 10 miljard, ampak 1 miljarda, ker se je nosilnost okolja zmanjšala zaradi eksponentne rasti prebivalstva. Kdo bo tisti, ki bo razredčil populacijo pa lahko samo ugibamo iz zgodovine.
slo_veter
07. 08. 2019 15.44
+1
gospa bakterija ali gospod virus imena žal še ne poznamo ..
AlternativeFacts
07. 08. 2019 11.09
+13
V ZDA se je že 2 leto zapored znižala pričakovana življenska doba...Če je leta 2016 bilo pričakovati, da bo povprečen državljan dočakal 81.1 let, je v letu 2018 pričakovana doba padla na 76.1 leto...Kitajska je prišla do spoznanja, da otroci rojeni po letu 2000 ne bodo živeli tako dolgo kot njihovi starši, razlog tiči v genski mutaciji, ki jo farmacija izvaja v luči boja proti nalezljivimi boleznimi.....Indija, ki je beležila rast pričakovane življenske dobe, v zadnjih 2 letih enako beleži padec, na 68 let....Afrika, ki je imela prirastek do leta 2014 pri 2.63%, se jim zadnjih 5 let vztrajni niža in je danes pri 2.49%, življenska doba pa je mizerna, okoli 50 let....Tako da telih 10 milijard je bolj za lase privlečeno. Do leta 2050 bomo lahko veseli, če nas bo obstalo 4 milijarde....
fairplayy
07. 08. 2019 12.18
+4
detect
07. 08. 2019 10.46
+27
če se bo takšen pohlep in taka politika nadaljevala,človeštvo ne bo dočakalo 2050.
JohannDoe
07. 08. 2019 10.43
+6
Edina tema v zgodovini portala, ki ima po tri strani teksta, edine slike, ki niso pobrane iz interneta iz zastonj zbirk, edini teksti, ki izgledajo dejansko avtorski in niso samo google translate... zanimivo, ne? Imamo pa tudi ovce, ki še vedno mislijo, da je to slučajna ponudba za poletno branje, ti si zaslužijo, da jih peglajo v življenju vsakodnevno.
AlternativeFacts
07. 08. 2019 10.22
+4
Človeštvo je v zatoni, teli pa sanjajo 10 milijard folka....Pa kaj vam dajejo v pijačo namesto ledu? Snegec?
Uporabnik8879
07. 08. 2019 10.12
+9
Evo nova tema o energetiki, pa sem mislil da smo se prejšnje dni že "ispeli". Zdaj me pa nihče več ne prepriča, da ta tematika ni od nekoga naročena in močno plačana, drugače se nebi vsak dan ponavljalo isto, no malo zavito v drug celofan. Spet bo enih 200-300 komentarjev, enakih, kot smo jih omeli že v prejšnjih dneh...
fairplayy
07. 08. 2019 10.09
+5
Edina realna resitev zmanjsevanje porabe konec z potratnostjo in potrosnistvom ter masovnim turizmom.
alicante123
07. 08. 2019 09.49
+0
Do leta 2050 se bo svetovna populacija zmanjšala za 90%.