Naslovnica

Razpis za direktorja Agencije za energijo

Ljubljana, 13. 11. 2000 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je danes znova objavilo razpis za delovno mesto direktorja Agencije za energijo, ki ga je sicer objavilo že 14. oktobra, pet dni zatem pa preklicalo. Pri objavi razpisa naj namreč ne bi upoštevali vseh načel za pripravo razpisa, zdaj pa so po besedah vodje ministrovega kabineta Petra Sušnika oblikovali tako komisijo, potrebno za izvedbo javnega razpisa, v zadnjem Uradnem listu pa je bil objavljen tudi statut agencije.

Novega direktorja agencije bo vlada imenovala za dobo petih let, od kandidata pa se med drugim zahteva, da je strokovnjak s področja energetike, da ima univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri z magisterijem ter najmanj 10 let delovne dobe. Mandat sedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja agencije Jožetu Koprivnikarju poteče konec leta.

Vlada je sklep o ustanovitvi Agencije za energijo v Uradnem listu objavila 16. junija. Agencije je neodvisna organizacija za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Njene tri glavne naloge bodo licenciranje, določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in reševanje sporov, ki bodo izhajali iz dostopa do omrežij. Sprostitev trga z električno energijo, pridobljeno v Sloveniji je namreč po energetskem zakonu predvidena 15. aprila 2001, z letom 2003 pa bo veljala za vso pridobljeno električno energijo.