Naslovnica

Reševanje zaostankov in sprejem zakonodaje

Ljubljana, 30. 12. 2000 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA/Reuters
Komentarji
0

Minister za pravosodje Ivan Bizjak je z delom svojih predhodnikov zadovoljen, saj meni da je harmonizacija naše zakonodaje z evropsko potekala tekoče, začeli pa so se tudi programi za reševanje sodnih zaostankov. Med prednostne naloge svojega ministrovanja uvršča sprejem zakona o lastninskopravnih razmerjih, obligacijskega zakonika, zakona o prekrških, zakona o brezplačni pravni pomoči ter spremembe zakonov o odvetništvu in varstvu osebnih podatkov. Skrajšati želijo čakalne dobe na državni pravniški izpit, v štirih letih pa nameravajo doseči tudi tekočo obravnavo zadev na vseh sodiščih, je dejal Bizjak.

Za uresničitev pravice do sojenja v razumnem roku bo potrebna podpora informatizaciji celotnega sodnega poslovanja, predvsem na področju zemljiške knjige. V naslednjem letu bo potrebno preveriti primernost bivalnih pogojev v zavodih za izvajanje kazenskih sankcij, predvsem glede na veliko število priprtih in zaprtih oseb. Pospešiti bo potrebno postopke, ki se opravljajo po zakonu o popravi krivic, ter spremljati izvajanje denacionalizacije.

Odprava sodnih zaostankov je pomembna naloga celotnega pravosodja, doseči jo bo možno le ob usklajenem delovanju vseh organov, je poudaril Bizjak. Projekt Herkules bo deležen posebne pozornosti ministrstva

  • Prenosnik Lenovo
  • Garmin ura
  • Wasup sup deska
  • Mitsubishi klima
  • Hisense TV
  • Krovni