Naslovnica

Societe Generale prevzela SKB banko

Ljubljana, 20. 04. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Z današnjim dnem se izteka rok, do katerega so se morali delničarji SKB banke odločiti o prodaji delnic francoski banki Societe Generale. Societe Generale je javno ponudbo za odkup delnic SKB banke objavila 21. februarja, delničarjem, ki so ponudbo sprejeli, pa bo za delnico izplačala tolarsko protivrednost 19 evrov po današnjem srednjem tečaju Banke Slovenije. Ponudba je uspela, saj je Societe Generale prag uspešnosti presegla že 23. marca, ko je imela več kot 51 odstotkov kapitala SKB banke, danes pa je po besedah člana uprave borzne hiše Publikum, ki je vodila postopek ponudbe, Damjana Beliča imela že več kot 95 odstotkov delnic.

Societe Generale je za prevzem nadzora SKB banke že pridobila vsa dovoljenja pristojnih organov. Tako je 14. februarja Banka Slovenije izdala Societe Generale dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v SKB banki, ki presega mejo 50 odstotkov deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu. Urad za varstvo konference pa je 15. marca odločil, da prevzemu nadzora ne nasprotuje ter, da je prevzem skladen s pravili konkurence.

Po danes objavljenih revidiranih računovodskih izkazih je bilančna vsota banke konec leta 2000 znašala 323 milijard tolarjev oz. pet odstotkov več kot leto prej, s čimer se SKB banka v slovenskem bančnem prostoru s 11,5-odstotnim tržnim deležem uvršča na tretje mesto. Skladno s slovenskimi računovodskimi standardi je banka ustvarila dobiček v višini 240 milijonov tolarjev, namenila pa ga je za pokrivanje izgube iz leta 1999 v višini 5,541 milijarde tolarjev.

Na današnji skupščini bodo sicer delničarji SKB banke obravnavali poslovno sporočilo o poslovanju banke v letu 2000, skupščina pa bo odločala tudi o tem, ali naj iz zadržanih dobičkov iz let 1992 in 1993 dovoli izplačilo 32,6 milijona tolarjev nagrade članom uprave, 52,4 milijona tolarjev članom nadzornega sveta in skupno 79,4 milijona tolarjev delavcem banke s posebnimi pooblastili.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA