Naslovnica

Spremembe zakona o vladi

Ljubljana, 17. 11. 2000 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA/Reuters
Komentarji
0

Državni zbor je po hitrem postopku s 50 glasovi proti trem (zaradi bojkota SDS in NSi je bilo navzočih 53 poslancev) sprejel novelo zakona o vladi, ki zmanjšuje število ministrstev na 14 ter med drugimi novostmi uvaja nov institut ministrskih svetnikov. Koalicijska večina je vsebino zakona predvsem dopolnila in spremenila v skladu s pripombami parlamentarne pravne službe ter pri tem na eni strani podprla vsa dopolnila vladne strani in na drugi z veliko večino zavrnila edina opozicijska predloga. Parlamentarna večina je "gladko" zavrnila (46:7) dopolnilo SNS, po katerem bi ministrske svetnike na premierov predlog imenoval državni zbor. Podobno odločne zavrnitve je bil deležen tudi drugi predlog opozicijske SNS, na podlagi katerega bi moral predsednik vlade v 15 dneh določiti svojega stalnega namestnika, ki bi vodil vlado v njegovi odsotnosti.

Po novi ureditvi bo urad predsednika vlade vodil vodja urada, ki bo imel položaj direktorja vladne službe. Veliko novost predstavljajo tudi strateški sveti predsednika vlade, ki bodo delovali v okviru premierovega kabineta, njihov namen pa je predvsem v krepitvi strokovne moči urada. Strateške svete bodo vodili ministrski svetniki, ki jih bo imenovala vlada na predlog predsednika vlade, ne bodo pa imeli ministrskih pristojnosti. V vladi bodo, v skladu z dogovorom v koalicijski pogodbi, ministri za notranje in zunanje zadeve, finance, obrambo, pravosodje, gospodarstvo, prometno infrastrukturo in promet, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, okolje in prostor, kulturo, šolstvo, znanost in šport, zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve ter za informacijsko družbo. V sestavi ministrstva za informacijsko družbo bosta uprava RS za telekomunikacije in inšpektorat za pošto in telekomunikacije, novo ministrstvo pa bo prevzelo vse zaposlene, dokumentacijo in materialna sredstva, s katerimi sta razpolagala uprava za telekomunikacije ter prometni inšpektorat znotraj ministrstva za promet in zveze. Poleg tega bo imela vlada lahko tudi do dva ministra brez listnice - v koalicijski pogodbi je določen minister brez listnice za evropske zadeve.

Zakon tako združuje ministrstvo za gospodarske dejavnosti, za ekonomske odnose in razvoj ter za malo gospodarstvo in turizem ter mu dodaja še področje tehnologije iz dosedanjega ministrstva za znanost in tehnologijo. Združuje tudi ministrstvo za znanost in ministrstvo za šolstvo in šport. Na novo ustanavlja ministrstvo za informacijsko družbo, ki prevzema področje in naloge telekomunikacij in pošte iz dosedanjega ministrstva za promet in zveze, ki nadaljuje z delom kot ministrstvo za prometno infrastrukturo.