Naslovnica

Srečanje Bohinca in Van Der Lindna

Ljubljana, 15. 12. 2000 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Minister za notranje zadeve Rado Bohinc je vodjo delegacije Evropske komisije v Sloveniji Erica Van Der Lindna na srečanju seznanil s prizadevanji Slovenije za uskladitev pravnega reda z redom Evropske unije in z vzpostavljanjem Schengenske meje v Sloveniji. Ob tem je povedal, da se ministrstvo za notranje zadeve zaveda nujnosti dodatnega usposabljanja svojih kadrov kot tudi nujnosti investicij za posodobitev najpomembnejše opreme. Veleposlanik Van Der Linden je sodelovanje z notranjim ministrstvom ocenili kot zelo dobro.

Ob slovenskih prizadevanjih tudi EU na različne načine pomaga Sloveniji pri pripravah na vstop v unijo: z dvostranskimi sporazumi med policijami, s sredstvi iz programa Phare oziroma s pomočjo drugih programov unije. Tako je bil novembra 1999 podpisan sporazum med notranjima ministrstvoma Slovenije in Nemčije o sodelovanju pri opremljanju in usposabljanju policije na področju nadzora državne meje in boja proti prekomejni kriminaliteti v letih od 1999 do 2003.

Na notranjem ministrstvu se je v začetku lanskega septembra končal tudi prvi twinning projekt na področju nadzora državne meje, dva twinning projekta z Avstrijo pa trenutno še potekata: na področju migracij in na področju nadzora državne meje. Poleg teh pa notranje ministrstvo pripravlja še twinning projekte na področjih organiziranega kriminala ter na področju policijskega sodelovanja. Vsi ti projekti bodo ministrstvu pomagali pri nadaljnjem usklajevanju in pripravi zakonodaje, izgradnji institucij ter pripravi akcijskih načrtov za izvajanje določil Schengenskega sporazuma.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA