8°C

Najrevnejše skupine prebivalstva so zapadle v še večjo revščino

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
AVTOR
N.S. /
KOMENTARJI
3
V času popolnega zaprtja zaradi pandemije, se je pokazalo, kako pomembno je, da se posvečamo celotni družini. Otroci živijo v okoljih, ki niso spodbudna in ki ne zagotavljajo varnosti. Zato snovalce ukrepov pozivamo, da imajo pri oblikovanju prihodnjih ukrepov v mislih tudi to, da otroci potrebujejo varnost in spodbude ter da sami nimajo znanja in zmožnosti, da bi nosili breme skrbi za preživetje družine, opozarja Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje.

V soboto, 17. oktobra, obeležujemo Mednarodni dan boja proti revščini, ob tem pa članice Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN) v Sloveniji opozarjajo na poglabljanje revščine pri sicer že najbolj ranljivih skupinah prebivalstva. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je s humanitarnima programoma Botrstvo in Veriga dobrih ljudi postala socialni korektiv, a ugotavlja, da je v času izrednih razmer šepalo zagotavljanje varnosti otrok, zato poudarja, da so ob nastajajoči novi krizi nujne sistemske spremembe.

"Program Botrstvo v Sloveniji je pred desetimi leti nastal s ciljem, da bi otrokom iz družin v stiski omogočal enakovrednejše možnosti za rast in razvoj v primerjavi z vrstniki,"je poudarila Milena Štular, pobudnica programa Botrstvo v Sloveniji in predsednica njegovega nadzornega odbora. Kot je dodala, je "v teh desetih letih Botrstvo postalo socialni korektiv, saj se država ni znala soočiti s posledicami gospodarske krize. Ob napovedih gospodarske rasti smo se usmerjali nazaj k osnovnemu poslanstvu, a pandemija in njene posledice ponovno poglabljajo stiske v družinah, ki že tako živijo na robu." 

Od nastanka projekta Botrstvo v Sloveniji so do danes za pomoč otrokom iz družin v stiski namenili več kot 17,5 milijonov evrov in povezali več kot 8000 botrov z več kot 10.000 otroci iz vse Slovenije. Letos so vstopili v nov projekt s podjetjem Hofer Slovenija, ki omogoča nakup Vrečke dobrote in s tem donacijo paketa osnovnih živil in izdelkov za osebno nego otrokom in mladostnikom.

V projektu Botrstvo pomagajo več kot 10.000 otrokom iz vse Slovenije.
V projektu Botrstvo pomagajo več kot 10.000 otrokom iz vse Slovenije.FOTO: Dreamstime

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje pa so ob pomoči otrokom iz neprivilegiranih okolij ves čas pomagali tudi njihovim družinam. V programu Veriga dobrih ljudi od konca leta 2018 strukturirano vključujejo socialno ogrožene družine iz vse Slovenije in jim nudijo celostno podporo in pomoč. Kot pojasnjujejo, revščina ne obsega le materialne ali finančne stiske, ampak močno vpliva tudi na fizično in psihično zdravje ljudi. "Še posebej v času popolnega zaprtja zaradi pandemije, se je pokazalo, kako pomembno je, da se posvečamo celotni družini. Otroci živijo v okoljih, ki niso spodbudna in ki ne zagotavljajo varnosti. Zato snovalce ukrepov pozivamo, da imajo pri oblikovanju prihodnjih ukrepov v mislih tudi to, da otroci potrebujejo varnost in spodbude ter da sami nimajo znanja in zmožnosti, da bi nosili breme skrbi za preživetje družine,"opozarja Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. V dveh letih se je na program Veriga dobrih ljudi obrnilo že skoraj 5000 ljudi, več kot 2.600 ljudi pa se je vključilo v program celostne pomoči.

ZPM Ljubljana Moste-Polje je tudi ena od 19 slovenskih nevladnih organizacij, ki so združene v Evropski mreži za boj proti revščini (EAPN) in so sodelovale pri pripravi prvega Poročila o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji. Poročilo povzema aktualno stanje revščine in temelji na pričevanjih, razmislekih in zgodbah ljudi z izkušnjo revščine. Urednica poročila in predstavnica EAPN Slovenija Živa Humer pravi, da so v procesu sestave poročila opažali neprecenljivo vlogo nevladnih organizacij pri emocionalni podpori ter tehnični in strokovni pomoči ljudem v stiski. "Najrevnejše skupine prebivalstva so letos zapadle v še večjo revščino, saj so prenehali delovati mehanizmi socialne zaščite. Še posebej ogrožene so starejše ženske. Že nekaj let je jasno, da zaposlitev ne predstavlja izhoda iz revščine, minimalna plača pa ne zagotavlja preživetja. Vedno bolj problematično postaja področje pravnega varstva socialno šibkih skupin, saj je dostop do socialnih prejemkov vedno bolj otežen. Po drugi strani skoraj dve tretjini prejemnikov denarne socialne pomoči le-to prejema daljše obdobje, kar nakazuje na majhne možnosti za izhod iz revščine in oteženo možnost za vstop na trg dela."  V poročilu med drugim ugotavljajo tudi, da revščina pri vseh družbenih skupinah pomeni prikrajšanost v dostopu do družbenih virov in v odnosih.

V Verigi dobrih ljudi nudijo celostno pomoč celotni družini.
V Verigi dobrih ljudi nudijo celostno pomoč celotni družini.FOTO: Dreamstime

V sklopu humanitarnih programov pri ZPM Ljubljana Moste-Polje poteka tudi projekt Enotna pravna točka, kjer opozarjajo na nesprejemanje predlogov sistemskih sprememb s strani zakonodajalcev. "Od leta 2014 opozarjamo, da je potrebno ljudem omogočiti vse vzvode, da hitro in učinkovito rešijo stiske, a bistvenih premikov s strani države ni. Še posebej v času sprejemanja izrednih ukrepov, je nujno, da se spremembe upoštevajo takoj in se tako omogoči reševanje stisk in tudi hitrejšo vrnitev med aktivne državljane,"pravi Nina Zidar Klemenčič, pobudnica projekta in glavna izvajalka brezplačne pravne pomoči. V sklopu Enotne pravne točke so na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in reševanju stanovanjske problematike letos pomagali že več kot 508 ljudem. Na podlagi večletnih izkušenj opozarjajo na tri nujne sistemske spremembe: pravočasno in ažurno izdajanje odločb o pravicah iz javnih sredstev in hitro odločanje o pritožbah; vzpostavitev poroštvenega sklada države, namenjenega ureditvi moratorijev na plačila najemnin ali kreditov za rešitev osnovnega stanovanjskega problema ter osnovnih življenjskih stroškov; in izvzemanje otroških dodatkov iz sistema socialnih transferjev, saj njegov namen ni osnovna socialna varnost. 

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje v luči sprejemanja novih svežnjev ukrepov opozarjajo tudi na zagotavljanje ustreznih razmer in tehnične opremljenosti otrok v primeru pouka na daljavo, zagotavljanje prehrane in varnosti otrok, predvsem žrtve nasilja, ter omogočanje dostopa do psihosocialne pomoči. Hkrati pa poudarjajo pomen dosegljivosti Centrov za socialno delo ter poenostavitev postopkov za zagotavljanje pomoči."Ljudem, ki zaradi posledic pandemije izgubijo prihodek ali se ta bistveno zmanjša, pa je potrebno zagotoviti možnost odložitve dolgov za čas trajanja izrednih razmer, vendar pri tem ne smejo nastajati nesorazmerno visoki stroški, ki bi stisko poglabljali," še opozarjajo.

Veriga dobrih ljudi
Veriga dobrih ljudiFOTO: POP TV