VIDEOTEKA

Dejstva

Okrog 90 odstotkov nelegalnih oz. neskladnih gradenj