Naslovnica

Za enake možnosti v Paktu stabilnosti

Ljubljana, 18. 05. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Državni zbor in vladni urad za enake možnosti sta v okviru slovenskega polletnega sopredsedovanja Delovnemu omizju za demokratizacijo in človekove pravice Pakta stabilnosti za JV Evropo pripravila srečanje parlamentark, predstavnic vlad in nevladnih organizacij iz držav na omenjenem območju. Uvodni del sestanka pod vodstvom poslanke Majde Potrata (ZLSD) so sklenili s podpisom sporazuma o sodelovanju med delovnima skupinama za enakopravnost spolov ter za parlamentarno sodelovanje pri Paktu stabilnosti za JV Evropo. Srečanje sicer sodi v sklop priprav na 2. konferenco parlamentark v JV Evropi, ki bo predvidoma konec letošnjega leta v Makedoniji, z uvodoma omenjenim sporazumom pa sta se obe skupini zavezali, da bosta oblikovali skupno strategijo pri krepitvi vloge parlamentark na omenjenem območju - in sicer s poudarkom na sprejemanju ustreznih zakonskih rešitev v interesu večje vloge tako parlamentarnih kot tudi vladnih struktur za enake možnosti žensk in moških.

Kot je na novinarski konferenci povedala nacionalna koordinatorka Pakta stabilnosti za JV Evropo Jožica Puhar, osnovno vodilo vseh projektov v okviru t.i. preventivne diplomacije za dosego ustreznih sprememb na območju JV Evrope predstavlja prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri vzpostavljanju različnih demokratičnih institucij. V času slovenskega sopredsedovanja bo v letošnjem letu izvedenih 23 različnih projektov. Med srednje- in dolgoročnimi projekti pa je Puharjeva izpostavila t.i. Mariborsko iniciativo, ki naj bi predstavljala prispevek verskih skupnosti k demokratizaciji in spoštovanju človekovih pravic v JV Evropi. Sicer pa je po prepričanju Puharjeve prav parlamentarno sodelovanje tisto, ki daje najširše možnosti delovanja akterjem vseh treh delovnih omizij, ki tvorijo Pakt stabilnosti.

Direktorica urada za enake možnosti Mira Olup Umek je podrobno predstavila aktivnosti, ki jih je v devetih letih od ustanovitve izvajal vladni organ. Ob tem je kot gostiteljica še napovedala, da se bo obisk parlamentark iz držav JV Evrope jutri nadaljeval v ljubljanskem hotelu Union, in sicer s petim regionalnim srečanjem Delovne skupine za enakopravnost spolov Pakta stabilnosti za JV Evropo. Udeležili se ga bodo predstavniki in predstavnice iz 13 držav. Razprava pa se bo med drugim nanašala na dosežen napredek pri delovanju posebnih struktur za enake možnosti spolov v regiji, na najprimernejše strategije za izmenjavo izkušenj ter prihodnje načrte za dosego mirnega in demokratičnega razvoja v tem delu Evrope.

Poleg slovenskih predstavnic sta o pomenu srečanja ter sodelovanja med državami in ustanovami v regiji spregovorili še izvršna sekretarka Mednarodnega inštituta za demokracijo Enie Wesseldijk ter vodja Delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi Helga Konrad.