Naslovnica

Zaustavitev trgovanja z delnicami KM0N

Ljubljana, 04. 01. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Uprava borze je sprejela odločbo, da se z dnem 4.1.2001, zaradi varstva interesov investitorjev začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako KM0N, izdajatelja KM0N, izdajatelja PID KMEČKA DRUŽBA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, na prostem trgu borze.

Dne 4.1.2001 je borza prejela sklep sodišča o vpisu prenehanja izdajatelja v sodni register zaradi razdelitve in ustanovitve novih družb KMEČKA DRUŽBA HOLDING, finančna družba, d.d., ID KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investicijska družba, d.d., in PID KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investicijska družba, d.d..

Pravni učinki prenehanja bodo nastopili z pravnomočnostjo omenjenega sklepa. Ker postopek prenehanja izdajatelja lahko pomembno vpliva na ceno vrednostnega papirja, uprava borze meni, da so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov investitorjev, zaradi česar se trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem začasno zaustavi.

Začasna zaustavitev bo trajala predvidoma do sprejema ustrezne odločbe KDD d.d. o izbrisu delnic z oznako KM0N iz centralnega registra. S tem dnem bodo delnice izdajatelja tudi izključene iz prostega trga borze.

  • zacetni
  • VITALHIT
  • KLET KRŠKO
  • SWY
  • WIDEX
  • PEČJAK
  • NEPREMICNINE
  • LISCA